Tidigare program

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR – HÖSTEN 2020

INSTÄLLT!! Föreläsningen med Ulla Jivergård uteblir i december med förhoppning om att erbjuda den igen i januari

TORSDAG 15 OKTOBER kl 17:30 - 19:00

Hur barn får och tar tillträde i lek med Ulla Jivegård

 Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare. 

 

Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Föreläsningen pågår i ca. en timma och följs av 30 minuters diskussion.

ANMÄL SENAST 8 OKTOBER

 

 

 
Årsmöte VT 2020

Vi börjar kvällen med en stunds trevlig samvaro och fika som OMEP bjuder på. Ange eventuella
allergier vid anmälan. I samband med årsmötet får vi höra Anette Hellman, docent i barn och
ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, berätta om sitt spännande arbete internationellt och
erfarenheter från Indonesien. Vi kommer också att informera om vårens intressanta föreläsningar.
Var vänlig och meddela senast 31 januari 2020 om du kommer till bibi.karlsson51@gmail.com

Tid: onsdagen den 5 februari 2020, 17.30 - 19.00

Plats: Sal B2 232, på Pedagogen i Göteborg Separat inbjudan kommer senare, men vik kvällen redan nu!

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR HT 2020

INSTÄLLT!! Andra föreläsningen med Ulla Jivergård uteblir i december med förhoppning om att erbjuda den igen i januari

INSTÄLLT!!!  RÄTTIGHETSBASERAD FÖRSKOLA - BARNET SOM RÄTTIGHETSBÄRARE 

TORSDAG 15 OKTOBER kl 17:30 - 19:00

Hur barn får och tar tillträde i lek med Ulla Jivegård

 Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare. 

 

Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egenorganiserade gemensamma aktiviteter. https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Föreläsningen pågår i ca. en timma och följs av 30 minuters diskussion.

ANMÄL SENAST 8 OKTOBER

Föreläsningar VT 2020 

TISDAG 28 JANUARI 2020 kl 17:30 - 19:00
Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Här erbjuds en chans att få höra Ingrid Pramling Samuelssons föreläsning från Förskolesummit 5-6 december 2019 i sin helhet. Globalt medborgarskap är ett innehållsområde i FN:s hållbarhetsmål om utbildning. De erfarenheter som barn gör i tidig ålder ligger som en stadig grund resten av livet och är därför av största vikt. Jonna Larsson kommer att presentera ett nu avslutat projekt om Hållbarhet där OMEP:s skala för bedömning av hållbarhet i förskolan används och vi får en introduktion under kvällen.

MÅNDAG 30 MARS kl 17:30 - 19:00

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Karolina Åkesson och Mia Östlund Karolina

Åkesson och Mia Östlund kommer i sin föreläsning att berätta om sitt arbete på sina förskolor med att varje barn ska förstå sina rättigheter och vad det innebär. Det är viktigt att barnen är medvetna om vad det står i barnkonventionen. Rättighetsbaserad förskola, innebär ett arbetssätt för att implementera barnkonventionen i den dagliga undervisningen (verksamheten). En av effekterna är att familjer involveras i arbetet genom barnens projektarbete på förskolan. Karolina och Mia berättar om sin resa från en liten kommunal förskola till ett helt förskoleområde som satsar på att göra barnen till rättighetsbärare.
Karolina Åkesson och Mia Östlund är förskolerektorer vid förskolorna Kunskapshuset, Dannemannen, Västerbo och Skogsgläntan i Eslövs kommun.

INSTÄLLT!!!    BARN FÅR OCH TAR TILLTRÄDE I LEK 

TISDAG 21 APRIL kl 17:30 – 19:00

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Ulla Jivegård Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare.
Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemen-samma aktiviteter.
Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egen-organiserade gemensamma aktiviteter.
Https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
VARMT VÄLKOMMEN! Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 150 kr för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

INSTÄLLT!!!  RÄTTIGHETSBASERAD FÖRSKOLA - BARNET SOM RÄTTIGHETSBÄRARE 

MÅNDAG 30 MARS kl 17:30 - 19:00

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Karolina Åkesson och Mia Östlund Karolina

Åkesson och Mia Östlund kommer i sin föreläsning att berätta om sitt arbete på sina förskolor med att varje barn ska förstå sina rättigheter och vad det innebär. Det är viktigt att barnen är medvetna om vad det står i barnkonventionen. Rättighetsbaserad förskola, innebär ett arbetssätt för att implementera barnkonventionen i den dagliga undervisningen (verksamheten). En av effekterna är att familjer involveras i arbetet genom barnens projektarbete på förskolan. Karolina och Mia berättar om sin resa från en liten kommunal förskola till ett helt förskoleområde som satsar på att göra barnen till rättighetsbärare.
Karolina Åkesson och Mia Östlund är förskolerektorer vid förskolorna Kunskapshuset, Dannemannen, Västerbo och Skogsgläntan i Eslövs kommun.

INSTÄLLT!!!    BARN FÅR OCH TAR TILLTRÄDE I LEK 

TISDAG 21 APRIL kl 17:30 – 19:00

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Ulla Jivegård Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare.
Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemen-samma aktiviteter.
Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egen-organiserade gemensamma aktiviteter.
Https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
VARMT VÄLKOMMEN! Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 150 kr för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

OMEP firar barnkonventionen 30 år

26 nov 2019 kl 17:00-19:45

Välkommen och fira att barnkonventionen blir 30 år den 20 november 2019 kl ca: 17-19.45 i Göteborg. Programmet börjar kl 16:30 med levande musik framförd av Göteborgsbandet Beatroots och fortsätter med föreläsning och samtal om När barnkonventionen blir lag, med Ingrid Engdahl, förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och OMEP:s Europa-ordförande. Kvällen avrundas senast kl 20:00 med mingel och förtäring samt några avslutande ord av Jan Mellgren, verksamhetschef för Center för skolutveckling, Göteborgs stad.

PP från Ingrid Engdahls presentation

Föreläsningar HT2019

TISDAG 17 SEPTEMBER kl 17:30 - 19:00
HÅLLBAR UTVECKLING I LÄROPLANEN LPFÖ 18 OCH
ARBETET FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA
Sal: AK2 137
Ingrid Engdahl presenterar uppdraget i Lpfö18 att "var och en som verkar i förskolan ska främja
aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling" och en likvärdig förskola.
Ingrid berättar om temaarbeten och projekt med förskolebarn från olika delar av världen för en hållbar
utveckling, med utgångspunkt i de sociala och ekonomiska dimensionerna.
Hur organiserar vi och hur undervisar vi för att ge barn förutsättningar att utveckla
- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället och
- en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling?
Ingrid Engdahl är förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och OMEP:s Europaordförande.
Hon har tillsammans med Christian Eidevald skrivit boken Utbildning och undervisning i förskolan:
Omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling (Liber, 2018).

Ingrid Engdahls power point från föreläsningen

TORSDAG 24 OKTOBER kl 17:30 – 19:00
LEKRESPONSIV UNDERVISNING
Sal: AK2 155 - Kjell Härnkvistsalen
Presentationen bygger på ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av
Skolforskningsinstitutet (Skolfi, 2016/112) med syfte att i samverkan mellan universitet/högskola och
förskola vidareutveckla en undervisningsteori för förskolan. En av utmaningarna för samtidens förskola
är hur man kan organisera för barns lärande i en verksamhet där lek är central, utan att omvandla lek
till icke-lek. Den teoretisering som projektet mynnat ut i ger en förståelse för hur man kan utforma
undervisning i förskolan på ett sätt som inte är motsatt till utan istället responsivt – svarar an på – lek.
Vi introducerar vad som utmärker detta perspektiv och vad det innebär för förskolans verksamhet.
Pernilla Lagerlöf, universitetslektor, Niklas Pramling, professor samt Ingrid Pramling Samuelsson,
seniorforskare är samtliga verksamma vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande.

 

Årsmöte Göteborg VT 2019

Göteborgskretsens årsmöte den 6 februari kl 17:30-19:00
Plats: B-huset pedagogen, 2 våningen

Föreläsningar HT2019

TISDAG 17 SEPTEMBER kl 17:30 - 19:00
HÅLLBAR UTVECKLING I LÄROPLANEN LPFÖ 18 OCH
ARBETET FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA
Sal: AK2 137
Ingrid Engdahl presenterar uppdraget i Lpfö18 att "var och en som verkar i förskolan ska främja
aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling" och en likvärdig förskola.
Ingrid berättar om temaarbeten och projekt med förskolebarn från olika delar av världen för en hållbar
utveckling, med utgångspunkt i de sociala och ekonomiska dimensionerna.
Hur organiserar vi och hur undervisar vi för att ge barn förutsättningar att utveckla
- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället och
- en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling?
Ingrid Engdahl är förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och OMEP:s Europaordförande.
Hon har tillsammans med Christian Eidevald skrivit boken Utbildning och undervisning i förskolan:
Omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling (Liber, 2018).

Ingrid Engdahls power point från föreläsningen

TORSDAG 24 OKTOBER kl 17:30 – 19:00
LEKRESPONSIV UNDERVISNING
Sal: AK2 155 - Kjell Härnkvistsalen
Presentationen bygger på ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av
Skolforskningsinstitutet (Skolfi, 2016/112) med syfte att i samverkan mellan universitet/högskola och
förskola vidareutveckla en undervisningsteori för förskolan. En av utmaningarna för samtidens förskola
är hur man kan organisera för barns lärande i en verksamhet där lek är central, utan att omvandla lek
till icke-lek. Den teoretisering som projektet mynnat ut i ger en förståelse för hur man kan utforma
undervisning i förskolan på ett sätt som inte är motsatt till utan istället responsivt – svarar an på – lek.
Vi introducerar vad som utmärker detta perspektiv och vad det innebär för förskolans verksamhet.
Pernilla Lagerlöf, universitetslektor, Niklas Pramling, professor samt Ingrid Pramling Samuelsson,
seniorforskare är samtliga verksamma vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande.

 

VARMT VÄLKOMMEN!

Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 150 kr för ickemedlemmar.

Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.

Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com

Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Årsmöte Göteborg VT 2019

Göteborgskretsens årsmöte den 6 februari kl 17:30-19:00
Plats: B-huset pedagogen, 2 våningen

Föreläsningar VT2019

ONSDAG 6 MARS kl 17:30 - 19:00

NATURVETENSKAP I BOKSAMTAL med Anna Backman

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A    Adress: Västra Hamngatan 25

I förskola förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. Att använda barnböcker för lärande innefattar att beakta vad (vilket innehåll) barnen ska lära sig om, vilket påverkar hur (med vilka metoder) innehållet lyfts fram i boksamtal. I föreläsningen ges exempel på hur undervisning med bl.a. kontrastering och undersökande boksamtal kan göra naturvetenskap i barnböcker synlig för barn.

 

Anna Backman tog 2018 licentiatexamen i forskarskolan FoRFa och är nu doktorand i forskarskolan CUL på Göteborgs Universitet. Från och med februari 2019 arbetar hon även som lektor på Center för Skolutveckling i Göteborg.

Publikationer: Backman, A. (2018). Med ljus på boksamtal om skugga(Licentiatuppsats). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Backman, A. (2018). Naturvetenskap i boksamtal. Skolverket: Läs-, skriv- och språkutveckling.

 

 

TISDAG 9 APRIL kl 17:30 – 19:00

LIKVÄRDIGHET PÅ FRITIDSHEM med Catarina Andishmand

Plats: Pedagogen, Margareta Hvitfeldts auditorium, hus C    Adress: Läroverksgatan 5

Föreläsningen handlar om ett av samhällets viktigaste mål, nämligen att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning. I föreläsningen, som bygger på avhandlingen Fritidshem eller servicehem, belyses hur närmiljön inverkar och får betydelse för fritidshemmens verksamhet och möjligheter att erbjuda en likvärdig utbildning.

Catarina Andishmand är lektor i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är bland annat likvärdig utbildning i skola och fritidshem med särskilt fokus på barns olika uppväxt- och livsvillkor.

Publikationer: Andishmand, C. (2017). Fritidshem eller servicehem?: en etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2017.

Program HT 2018

TISDAG 18 SEPTEMBER kl 17:30 - 19:00 VEM GÖR VAD I FÖRSKOLAN?

OM UNDERVISNING OCH UTBILDNING I FÖRSKOLAN ENLIGT DEN NYA LÄROPLANEN

Föreläsning med Ingrid Engdahl

Ingrid Engdahl berättar om den nya läroplanen med särskild betoning på undervisnings- begreppet men också om ansvar, befogenheter och ansvarsfördelning. Att prata om utbildning i stället för verksamhet och undervisning i stället för arbete; har det någon praktisk betydelse?

 

Ingrid Engdahl är förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och nyvald Europaordförande för OMEP.

PP från föreläsningen

 

 

TISDAG 6 NOVEMBER kl 17:30 – 19:00 ANKNYTNINGSTEORI I FÖRSKOLAN

Föreläsning med Åsa Björn

Ett tryggt anknutet barn har bättre förutsättningar att ta till sig verksamheten på förskolan, utveckla viktiga förmågor som känsloreglering och ett socialt funktionellt sätt att umgås med andra människor.

Dagens föreläsning kommer att behandla ämnet anknytningsteori ur ett förskoleperspektiv. Teorin kommer att belysas ur perspektiven varför anknytning, hur anknytning och när anknytning. Målet är både att öka kunskapen om vad anknytningsteori är och hur den kan användas av förskolepedagogerna när de hjälper barnen utvecklas till sin fulla potential.

 

Åsa Björn arbetar som psykolog på Psykologenheten Hisingen. Hon har erfarenhet från att arbeta inom förskola samt inom skola och med samtalsstöd till vuxna.

 

Program våren 2018

Plats: Pedagogen, hus A, sal AK2 137 adress: Västra Hamngatan 25

 

TISDAG 6MARS kl.17:30-19:00

 

 

Victoria Sandquist, leg. psykolog på Psykologenheten Hisingen

“Hur vi värnar om våra barns integritet - barns sexualitet, kropp och gränser”. Föreläsningen utgår ifrån förskolevardagen, varför det är viktigt att jobba med barns integritet tidigt, vad vi kan jobba med och hur vi kan jobba. Den tar upp bemötande och konkreta verktyg att använda i förskolan.

 

 

ONSDAG 11 APRIL kl. 17:30-19:00

Ingrid Engdahl, docent på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,

Stockholms universitet Med utgångspunkt från sin avhandling “Toddlers as social actors in the Swedish preschool” kommer Ingrid att föreläsa om samspelet

mellan de allra minsta barnen i förskolan, deras interaktion och kommunikation. Kunskap som kan användas både i utbildning av förskollärare och psykologer men även i vardagen på förskolan.

Göteborgskretsens årsmöte 2017

Onsdag den 25 januari 2017 klockan 17.30 – 19:00

Personalrummet i B-huset, sal B2 232, andra våningen

Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Göteborgs universitet

Anmälan till: bibi.karlsson@comhem.se (meddela senast 23 januari, 2017) 

Årsmöte i Svenska OMEP 2017 äger rum i Kristianstad

Tid: lördag 4 februari kl. 9-12
Plats:
Högskolan i Kristianstad
Program:
Årsmötesförhandlingar

Program hösten 2017

ONSDAG 22 NOVEMBER kl 17:30 - 19:00

MED MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SOM EN VÄRDEGRUND

Föreläsning med Seroj Ghazarian

 

Verksamheterna i Göteborgs stad ska arbeta med mänskliga rättigheter, likabehandling, normkritik och för ett jämlikt Göteborg. Men hur hänger allt ihop?

Välkommen till en föreläsning och workshop om människans värde och värdighet, om demokratin och förskolans uppdrag.

Seroj Ghazarian är utvecklingsledare för mänskliga rättigheter i Göteborgs stad.

Han är en mycket inspirerande och kunnig föreläsare och en resurs för hela staden.

 

 

ONSDAG 29 NOVEMBER KL 17:30 - 19:00

CHILDREN’S PLANET – LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN

Föreläsning med Lise-Lott Fjell och Erica Strand

 

Erica och Lise-Lott kommer att föreläsa om vad lärande för hållbar utveckling i förskolan kan vara. De ger exempel som är verksamhetsnära och vi får följa ett barns lärandeprocess i anknytning till begreppet energi. Naturvetenskap- och Teknikämnena ser de som exemplariska ingångar för att arbeta med hållbar utveckling som även kan gynna arbetet med att stärka barns värdegrund.

Deras egna erfarenheter kring hur odling på förskolan kan bidra med mycket i NT-arbetet kommer att tas upp och även vad en giftfri förskola betyder. För ett lyckat kvalitetsarbete med NT har de tagit fram ett arbetssätt för att underlätta för pedagoger i förskolan och utöka förståelsen för ämnena.

 

Lise-Lott Fjell är förskollärare samt Naturvetenskap och Teknik-utvecklare i Uddevallas 25 kommunala förskolor. Hon föreläser vid utbildningar i kommunen i olika områden inom NT samt              handleder och ger inspiration i arbetet. Hon ansvarar för en webbgrupp om NT-utveckling i förskolan.

Hon har samarbetat med Erica Strand kring en bok för studenter och pedagoger i förskolan.

Erica Strand är förskollärare samt Naturvetenskap och Teknik-utvecklare. Hon arbetar som förskolechef i Melleruds kommun. Hon har ett intresse för hållbar utveckling och yngre barns lärande i förskolan. Intresset och kunskapen kring NT-ämnena förstärktes genom skolverkets NT-satsning.

 

Erica Strand tilldelades tillsammans med Lise-Lott Fjell, ”Ulla-Britta Bruun stipendiet” för deras arbete med NT-utveckling. Priset resulterade därefter i ett gemensamt bokkontrakt med lärarförlaget

där fokus i boken riktar sig just mot hur NT-ämnena kan användas tillsammans med barnen och utifrån barns perspektiv, för att främja deras förståelse för hållbar utveckling.

Föreläsningar våren 2017

Föreläsning med efterföljande samtal om UNDERVISNING I FÖRSKOLAN med Ingrid Pramling Samuelsson & Niklas Pramling


Tisdag 28 februari 2017, kl 17:30-19:00
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A
Adress: Västra Hamngatan 25


Undervisning kom in i förskolans värld som begrepp med den nya skollagen. Ett begrepp som de flesta kopplar till skolans värld. Men begreppet har kommit för att stanna och frågan är vad vi gör med det. Hur tänker förskolepersonal om undervisning? Och vad gör de om de undervisar? Vi har förstått att detta är ett kontroversiellt ämne som har både stöd och motstånd i praktiken, varför vi kommer att presentera vår syn på detta och bjuda in till en efterföljande diskussion. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik och Niklas Pramling är professor i pedagogik båda vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
VARMT VÄLKOMMEN!


Kostnad per föreläsning och person: 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Betala gärna med faktura.
Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem.
Anmälan via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Föreläsning om NT-Utveckling med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Tisdagen 4 april 2017, kl 17:30-19:00

Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A
Adress: Västra Hamngatan 25

Anna Backman kommer att föreläsa om NT-utveckling med vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet. En beskrivning ges av vilka kompetenser arbetet strävar mot att utveckla hos pedagogerna och hur dessa mål ska uppnås. I föreläsningen utlovas också praktiska exempel på naturvetenskap och teknik-innehåll i förskola, där arbete med naturvetenskap utifrån barnlitteratur är en del. Anna Backman är förskollärare, NT-utvecklare och licentiand i Kungälv. Hon bedriver NTutveckling för förskola och pedagogisk omsorg som uppmärksammades med Sveriges största lärarpris Helgepriset 2016 “för värdefullt pedagogiskt utvecklingsarbete”. Anna forskar också om barns möjligheter att urskilja naturvetenskapliga fenomen i boksamtal och barnböcker vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. VARMT VÄLKOMMEN!.

Kostnad per föreläsning och person: 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Betala gärna med faktura. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Anmälan via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Program hösten 2016

INBJUDAN TILL SVENSKA OMEP:s GÖTEBORGSKRETS
FÖRELÄSNINGAR – HÖSTEN 2016
Plats: Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen, hus A
Adress: Västra Hamngatan 25
Onsdag 28 september kl 17:30 - 19:00


LIVET I EXIL OCH DESS EFFEKTER PÅ FAMILJESTRUKTUROCH FÖRÄLDRAR-BARN RELATIONFöreläsning med Shirin Fazel-Zandy

Vi bor i ett mångkulturellt samhälle. Under de senaste 30 åren har Sverige tagit emot många flyktingar från olika delar av världen. Många av dem kommer från u-länder med mycket låg levnadsstandard eller länder som befinner sig i krig. Många av de flyktingar som kommer till Sverige saknar utbildning eller är analfabeter. Kvinnor är överrepresenterade i denna grupp.
Många av dessa flyktingar kommer från traditionella och patriarkaliska samhällen. Där män- och kvinnoroller i samhället är väldefinierade och välbevarade. I dessa samhällen är det männen som har huvudansvaret för försörjningen och kvinnans plats är i hemmet med barnen. När dessa personer kommer till Sverige, sker en krock. Här förväntas att varje individ tar sitt ansvar, män och kvinnor betraktas likvärdiga och jämställda. Kontrasten mellan hemlandets samhällsstruktur och det nya landet är mycket stor. Därför uppstår följande frågor; Vad händer med människor som hamnar i denna situation? Kan man omstrukturera hela sin livsstil och samhällsuppfattning? Sin identitet? Sin familje-struktur/barnuppfostran? Kan man anpassa sig? Och slutligen hur går det till?
Shirin Fazel-Zandy är legitimerad psykolog, utbildad vid Uppsala universitet. Hon arbetar på Psykologenheten Hisingen inom förskola, skola, kvinnojour och familjehem. Under sitt mångåriga arbetsliv i Göteborg har hon träffat människor från alla kontinenter. Själv kommer Shirin ursprungligen från Iran. Shirin är viceordförande I OMEP:s Göteborgskrets.Onsdag 16 november kl 17:30 – 19:00
VARDAGSLIV FÖR BARN OCH FAMILJER I DET SVENSKA ASYLMOTTAGNINGSSYSTEMET
Föreläsning med Malin Svensson


Personer som kommer till Sverige för att söka skydd registreras som asylsökare hos Migrationsverket och under asylprocessen vet de inte huruvida de kommer bli beviljade uppehållstillstånd eller inte. Under väntan på besked pågår vardagslivet och dess olika aktiviteter, men under särskilda villkor som i många avseenden skiljer sig från den folkbokförda befolkningens. För att förstå vardagslivets villkor kommer denna föreläsning att ramas in med en inledande genomgång av asylprocessens sammanhang och det svenska asylmottagningssystemet. Asylsökande barn har exempelvis rätt till förskola och skola på samma villkor som folkbokförda barn, de är dock undantagna skolplikt. Den oförutsägbarhet som präglar utfallet av asylprövningen påverkar inte bara barnen och deras föräldrar utan även de institutioner som möter familjerna i den dagliga verksamheten. Frågor som kommer att lyftas utifrån forskningen är vilken roll förskolan och skolan spelar för barn och familjer under asyltiden, vilka utmaningar som mottagandet möter, samt några viktiga aspekter om professionella aktörers roll.
Malin Svensson har en fil. mag. i Kulturgeografi och är doktorand i Barn- och ungdomsvetenskap. Hennes publikationer kan laddas ned på
http://ipkl.gu.se/om-ipkl/personal?userId=xsvmal#tabContentAnchor2

Program våren 2016

Att arbeta med digitala verktyg i förskolan – Från lärarplanerade till barninitierade aktiviteter

Föreläsning med Malin Nilsen Måndag 7 mars kl 17:30 – 19:00

 

De digitala verktygen är här för att stanna, såväl i privata sammanhang som i utbildningsmiljöer. De flesta  av  dagens  förskolebarn  har  exempelvis  redan  flerårig  erfarenhet  av  att  använda  sig  av pekskärmar. Frågan är inte längre om vi skall använda digitala verktyg i förskolan – utan hur och varför. Som pedagog i förskolan är det nödvändigt att förhålla sig till denna utveckling, men många upplever att det är enklare sagt än gjort. Denna föreläsning kretsar kring lärarens roll i aktiviteter med digitala verktyg och i synnerhet datorplattor, såsom Ipads. Frågor som kommer att lyftas är huruvida barn och pedagoger har samma perspektiv på aktiviteter med digitala verktyg och varför det spelar roll; samt vad forskningen säger om vad som är viktiga faktorer för ett välfungerande arbete med digitala verktyg i förskolan.

Malin Nilsen har en bakgrund som förskollärare och har en fil. lic. i Barn- och ungdomsvetenskap. Hennes licentiatuppsats heter Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan och kan laddas ner på:  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37236

VERKTYG FÖR ATT UTVECKLA KVALITÉN I FÖRSKOLANS ARBBETE MED HÅLLBAR UTVECKLING

Föreläsning med Eva Ärlemalm-Hagsér Tisdag 3 maj kl 17:30 – 19:00

Att arbeta för kulturer av hållbarhet handlar om att förskolan arbetar med arbetssätt, organisation och innehåll som stödjer processer av transformativt lärande, dvs. en förändringsprocess som innebär omprövning av grundläggande värden, mål och vardagsrutiner.

Eva Ä-H beskriver hur OMEP:s bedömningsskala för lärande för hållbar utveckling kan användas

i förskolan som ett redskap för att bedöma, utvärdera och utveckla verksamheten. Verktyget bygger på karakteristiskt innehåll i förskolors arbete med social/kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling och har genom Internationella OMEP provats ut i förskolor i tio länder världen över.

Eva Ärlemalm-Hagsér är förskollärare och lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola.

Program hösten 2015

 

HUR DOKUMENTATIONEN BLIR MER SYSTEMATISK

Föreläsning med Ann-Charlotte Lindgren  

Måndag 28 september kl 18:00 – 19:30

 

Föreläsningen kommer att handla om konkreta exempel på dokumentation och analys baserat på vetenskaplig grund. Hur vet vi att vi är på ”rätt” väg? Gör vi det vi tror att vi gör och med vilken kvalitet? För att kunna utvärdera verksamheten behövs ett systematiskt insamlat underlag. Det betyder att vi behöver ha ett tydligt fokus för dokumentationen samt verktyg för att såväl dokumentera som för att analysera. I föreläsningen ges exempel på hur det kan se ut och hur dokumentationen kan användas för det dubbla uppdrag förskolan har – att följa, dokumentera och analysera barns förändrade lärande liksom att följa upp, utvärdera och utveckla de förutsättningar förskolan skapar för barns utveckling och lärande.

FOSTRAN I FÖRSKOLAN

Föreläsning med Airi Bigsten

Onsdag 11 november kl 17:30 – 19:00

 

I läroplanen står det att ”omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, 2011, s. 9). Vad det innebär lämnas över till personalen själva att tolka. Fokus i föreliggande föreläsning är fostran så som den kommer till uttryck i pedagogernas resonemang om det egna handlandet då de fostrar barn. Dagligen interagerar varje pedagog ett otal gånger med varje barn. Varje möte är unikt och det går inte i förväg säga hur man kommer att bemöta barnet. Pedagoger balanserar hela tiden mellan olika handlingsalternativ. Handlingsalternativen kan till exempel handla om vems behov som ska prioriteras, det enskilda barnets eller gruppens? Görs prioriteringarna på någon annans bekostnad eller inte?

 

Airi Bigsten arbetar som universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet. Airi har mångårig erfarenhet av arbete i förskolan som förskollärare. Hon disputerade nyligen med avhandlingen ”Fostran i förskolan” som finns att ladda ner på https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/38772

Program våren 2014 Klicka här!

BARNGRUPPENS STORLEK I FÖRSKOLAN – EN KOMPLEX FRÅGA
Föreläsning med Pia Williams och Ingrid Pramling Samuelsson
Tisdag 25 mars kl 17:30 – 19:00

FÖRSKOLEBARN OCH HÅLLBARHETENS VAD OCH HUR –
LÄRANDE FÖR HÅLLBARHET SOM KUNSKAPSINNEHÅLL I FÖRSKOLAN
Föreläsning med Eva Ärlemalm-Hagsér
Tisdag 13 maj kl 17:30 – 19:00

Program hösten 2013 Klicka här!

Kostnad per föreläsning och person: 50:- för medlemmar och 100:- för icke medlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Betala gärna med faktura. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Anmälan görs via att  e-post , klicka på Skicka epost länken överst på sidan.

Plats: Pedagogen, hus A, Västra Hamngatan 25

HANDDOCKANS KOMMUNIKATIVA MÖJLIGHETER

I FÖRSKOLANS VARDAG

Mirella Forsberg Ahlcrona

tisdag 8 oktober kl 17:30 – 19:00

 

VÄNSKAP MELLAN SMÅ BARN – PÅ GRUND AV ELLER TROTS PEDAGOGERNA?

 

Program våren 2013

Årsmöte den 6 februari kl. 18.00

  

ETT FÖRHANDLANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Föreläsning med Torgeir Alvestad

Torsdag 14 mars kl 17:30 – 19:00

I denna föreläsningen diskuterar Torgeir Alvestad hur arbetslaget kan vara goda förebilder för barnen i deras lek och relationer. Hur kan arbetslaget förhålla sig i samspel och i dialog med barnen så att de ges rika tillfällen att finna ut lösningar på händelser som kan uppstå i leken ?

Torgeir Alvestad är universitetslektor på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

 

FLERSPRÅKIGA BARN I FÖRSKOLAN:
Villkor för barns deltagande och lärande
 

Var femte förskolebarn har ett annat modersmål än svenska. När dessa barn börjar i förskolan blir de delaktiga i en social praktik och språkmiljö som skiljer sig från hemmets. Med utgångspunkt i kommunikation och aktiviteter i förskolan problematiseras små barns möjligheter till deltagande. Hur framstår förskoleaktiviteter som lek, måltid och sångsamling utifrån ett flerspråkigt perspektiv? Hur kan samtliga barns rättigheter att delta i dessa uppmärksammas? Vilka strategier använder dessa barn för att göra sig förstådda och söka kontakt med andra? Hur kan medveten stöttning förstås som språkundervisning i förskolan?

Anni Kultti är universitetslektor på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

 

Program 2012

WORSHOP OCH FÖRELÄSNINGAR

OBS Föreläsingarna är redan fulltecknade. Vi kommer att erbjuda detta populära program igen till hösten!

Plats: PEDAGOGEN, HUS A, VÄSTRA HAMNGATAN 25

Program för utskrift finns HÄR  

WORKSHOP6 mars och 24 april kl 17:30 – 20:30

Om små barn och teknik med Ann-Marie von Otter, önskemål efter hennes föreläsning i höstas. Vi varvar den med mattegympa med Ann-Charlotte Lindgren, se nedan. På detta sätt får ni två olika innehåll under samma kväll. Samma upplägg vid båda tillfällena. Begränsat antal platser.  

Ann-Marie von Otter är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet med erfarenhet av att arbeta praktiskt med teknik i förskola och skola. Tillsammans med Ann-Charlotte Lindgren, specialpeadgog och universitetsadjunkt vid  Göteborgs universitet, har vi mattegympa. Under en dryg timme får ni pröva på olika övningar som främjar förskolebarns grundläggande matematiska utveckling. Det handlar exempelvis om logiskt tänkande, geometri samt antals- och rumsuppfattning. Ta gärna med inneskor.

17.30- 17.40   uppdelning i grupper, samling i källarplanet A-huset

17.45- 19.00   20 personer workshop mattegympa dramasalen A-huset

                     20 personer workshop teknik, tekniksalen B-huset

19.15-20.30     grupperna byter workshop

 

FÖRELÄSNING med Jonna Larsson 15 maj kl 17.30 – 19.00

Fysikaliska fenomen i förskolan – vad kan det vara? I förskolans reviderade läroplan sätts ett förstärkt fokus på naturvetenskap och fysikaliska fenomen. Fysik är inte ett område som haft så stort utrymme i förskolan tidigare, vare sig i svensk forskning eller i verksamheten som sådan. Föreläsningen kommer att fokuseras på fysik i barns vardag, där nyfikenhet och utforskande är viktigt. Vidare kommer förskoledidaktiska aspekter i relation till naturvetenskap och fysik med yngre barn att lyftas.  

Jonna Larsson är förskollärare och doktorand vid Göteborgs Universitet. Hennes forskning tar utgångspunkt i förskolans kontext och har ett naturvetenskapligt fokus där fysikaliska fenomen är centralt. 

Workshop och föreläsningar kostar 50:- för medlemmar och 100:- för icke medlemmar per tillfälle och person. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.

Betala gärna med faktura. Ange vilken/vilka workshop / föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Anmälan via mail till göteborgskretsen: torgeir.alvestad@ped.gu.se

 

VÄLKOMMEN!

 

Föreläsningar hösten 2011

Klilcka HÄR för program!

 

PLATS: KL 17:30 – 19:30 PÅ PEDAGOGEN

KJELL HÄRNQVISTSALEN, HUS A, VÄSTRA HAMNGATAN 25 

TISDAG 25 OKTOBER

ANN-MARIE VON OTTER

Teknik i förskolan - Vad kan det innebära i praktiken?

Bilderna från den mycket uppskattade föreläsningen kan ni hitta HÄR>>

Ann-Marie von Otter är universitetsadjunkt vid IDPP (Institutionen för Didaktik och Praktisk Pedagogik) på Göteborgs universitet med erfarenhet av att arbeta praktiskt med teknik i förskola och skola.

  

TORSDAG 24 NOVEMBER

INGRID ENGDAHL

Med barnens röst – Ettåringar ”berättar” om sin förskola

 Bilderna från föreläsningen kan ni hitta HÄR>>