Svenska OMEPs verksamhet

Svenska OMEPs verksamhet drivs av en nationell styrelse och fyra OMEP- kretsar.

Svenska OMEP:s styrelse 2021 

Ordförande

Susanne Thulin, docent, Högskolan Kristianstad, Skånekretsen

Ordinarie ledamöter:

Eva Ärlemalm-Hagsér, professor, Mälardalens högskola, Stockholmskretsen

Laila Gustavsson, lektor, Högskolan Kristianstad, Skånekretsen, kassör

Margareta Blennow, barnläkare, Stockholmskretsen

Ingela Friberg, adjunkt, Högskolan Kristianstad, Skånekretsen

Erica Strand, rektor, Uddevalla, Göteborgskretsen

Anett Hellman, docent, Göteborgs Univeristet, Göteborgskretsen

 

Suppleanter

Shirin Fazel-Zandy, förskolepsykolog, Göteborgskretsen

Ingrid Engdahl, docent, Ordförande i OMEP Europa, Stockholmskretsen

Ulla-Britt Larsson, förskolechef, Stockholmkretsen

Elisabet Nyleus, rytmikpedagog, Stockholmskretsen

Therese Sacksö, barnläkare/ skolläkare, Kristianstad

Ann Jansson, vårdutvecklare, centrala barnhälsovårdsenheten, Göteborg

Adjungerade ledamöter:

Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet, Göteborgskretsen

Ingerid Pramling Samuelsson, professor, Göteborgs Univerisitet, Göteborgskretsen

Revisorer

Elisabet Doverborg, lektor, Göteborg

Eva Ahlin, psykolog, Göteborg

Valberedning

Lena Bäckström, Skånekretsen, sammankallande.
Christina Widström, Stockholmskretsen

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Kontaktpersoner för kretsarna:

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Lena Bäckström, Skånekretsen

Ulla-Britt Larsson, Stockholmskretsen

Svenska OMEP

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper och sprider kunskap om barn och barns villkor genom

- temakvällar

- debatter

- seminarier

- konferenser

- studiebesök

- OMEP- nytt

- internationella kontakter

- internationell tidskrift

Som medlem i Svenska OMEP

- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år

- ta del av ny forskning

- kan du delta i seminarier och OMEPs konferenser i Sverige, Europa och OMEPs världskonferenser

- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

Digitalt Årsmöte i Svenska OMEP Fredag 26 februari 2021


Kl. 13.00 – 14.00 Föreläsning; Tema Potträning i förskolan
Kl. 14.30 – 15.30 Vi redovisar Svenska OMEP:s enkät om potträning i förskolan och diskuterar barns hälsa och
välbefinnande


Anmäl dig senast den 25 februari till omep.stockholm@gmail.com för att få länken till mötet och föreläsningen.