Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Stockholmskretsen 2021

Ordförande 

Christina Widström, Järfälla 

Ordinarie ledamöter:

Ulla-Britt Larsson, Solna, vice ordförande

Maria Edlund, Nacka, kassör

Margareta Blennow, Stockholm

Gunilla Niss, Stockholm

 

Suppleanter:

Gittel Strassman

Ingrid Engdahl

Bibi Tjernlund Ersson

Ida Bertell

 

Ordinarie revisorer:

Inger Rindsjö

Jan Andersson

Valberedning:

Elisabeth Nyléus

Kristina Lindberg

Digitalt Årsmöte i Stockholmskretsen


Tid: Torsdagen den 18 februari 2021 kl. 18.00-19.00
Hur arbetar förskolan med FN:s olika internationella dagar? Individuell inbjudan med länk skickas ut
senare.

Stockolmskretsens föreläsningar våren 2021


World special days
Projektansvariga berättar om OMEP:s projekt där syftet är att
sprida information om specifika dagar som är inrättade för att
påminna om specifika bemärkelsedagar med barns hälsa och
välbefinnande i fokus.
Tid: torsdagen den 18 februari 2021 kl. 18.00-18.30
Plats: Digital föreläsning
Anmälan senast den 12 februari till omep.stockholm@gmail.com


Att börja förskolan
Gunilla Niss föreläser om vikten att skapa en trygg start i förskolan
utifrån hennes bok Att börja förskolan. En trygg inskolning och
goda relationer är betydelsefullt för ett bra samarbete mellan
förskola och vårdnadshavare.
Tid: torsdagen den 15 april 2021 kl. 17.00-18.30
Plats: Digital föreläsning

Kostnad: 100 kr
Anmälan senast den 12 april till omep.stockholm@gmail.com