Skånekretsen

Skånekretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Skånekretsen 2020

Ordförande 

Ingela Friberg

Ordinarie ledamöter:

Susanne Thulin, vice ordförande

Laila Gustavsson, kassör

Lena Bäckström, ledarmot

Ingmarie Bengtsson, sekreterare

Valberedning

Agneta Jonsson

» Skicka epost

Redaktionsråd till OMEP- nytt

Digitatalt Årsmöte i Skånekretsen


Tid:
Måndagen den 1 februari
Susanne Thulin informerar om OMEP:s pågående arbete i Sverige och världen. Laila Gustavsson berättar om ett
nytt arbetsmaterial som rör skalan. Individuell inbjudan med länk skickas ut senare.

Skånekretsens program våren 2021


Torsdagen den 25 mars
From warfare to welfare
Lena Bäckström


Tisdagen den 4 maj
Allt är för barnens bästa Livsberättelser om det betydelsefulla i möten
Ingmarie Bengtsson


Individuell inbjudan skickas ut
senare.