Sätt färg på dina rättigheter

Inbjudan att delta i OMEP:s världsprojekt

Sätt färg på dina rättigheter – Barnkonventionen firar 30 år och har blivit lag i Sverige

Projektbeskrivning:

Barn i OMEP:s medlemsländer bjuds in att delta i projektet. Projektets huvudsyfte är att ge barn i alla länder möjligheten att ge uttryck för sina rättigheter genom bildskapande på olika sätt. Det ger oss vuxna möjlighet att öka vår förståelse och medvetenhet om barnens perspektiv och behov. Barnens bilder kommer att användas till att visa organisationer, institutioner och myndigheter vikten av att införa barns rättigheter i alla länder och på alla nivåer i samhället och att få beslutsfattare att uppmärksamma barns behov och rättigheter.

Projektets mål:

  • att låta barn illustrera sin uppfattning av en speciell artikel i Barnkonventionen.
  • att genom fritt bildskapande i valfri teknik lyfta fram och uttrycka känslor och tankar kring Barnkonventionens artiklar.
  • att på olika vis och i olika sammanhang visa barnens bilder för att väcka intresse och öka kunskapen om barns tankar kring Barnkonventionen.

 

För mer information om projektet och för att få tips och material, kontakta:

Göteborgskretsen:   Ingrid Levin Jusufovic, xpactek@bredband2.com
Skånekretsen:           Lena Bäckström, lena.baeckstroem@telia.com
Stockholmskretsen: Margareta Blennow, mrblennow@gmail.com
                                    Elisabet Nyléus  nyleuselisabet@gmail.com


Välkomna att delta i vårt projekt!