Samverkan mellan förskola - BVC

Svenska OMEP lanserar vid sitt årsmöte på Mälardalens högskola i Västerås den 25 februari en ny rapport om samverkan förskola - BVC. Läs hela rapporten här eller Sammanfattning Samverkan förskola - BVC