Projekt

Svenska OMEP arbetar med lokala och nationella projekt och deltar även aktivt i internationella OMEPs projekt. För närvarande arbetar vi med

Att arbeta systematiskt med utbildning för hållbarhet- erfarenheter från några I Ur och Skur-förskolor

Sätt färg på dina rättigheter – Barnkonventionen firar 30 år och har blivit lag i Sverige

Barnens planet i projektet Alla lika inuti

Reviderad handledning som är anpassad efter den reviderade LPFÖ 18.

Samverkan mellan förskola - BVC 

Svenska OMEP lanserar vid sitt årsmöte på Mälardalens högskola i Västerås den 25 februari en ny rapport om samverkan förskola - BVC. Läs hela rapporten här eller Sammanfattning Samverkan förskola - BVC

ESD Rating Scale

Equality for sustainability

ESD del 3 Intergenerational Dialogues for ESD

ESD - Lärande för hållbar utveckling - i praktiken

ESD - Lärande för hållbar utveckling - barnintervjuer

Barns delaktighet i det fysiska rummet

Hälsa - AB-ESD

ESD inom EU
Internationella OMEPs arbete med ESD