Närhistorik om Svenska OMEP

Svenska OMEPs styrelse (efter årsmötet 23/2 - 2018)

Ordinarie ledamöter:

Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholm, ordförande

Bibi Karlsson, Göteborg, vice ordförande

Laila Gustavsson, Ljungbyhed, kassör

Susanne Thulin, Åhus

Annika Rosenqvist, Göteborg

Margareta Blennow, Stockholm

Elisabet Nyléus, Stockholm

 

Suppleanter

Shirin Fazel-Zandy, Göteborg

Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg

Ingrid Engdahl, Stockholm

Ulla-Britt Larsson, Stockholm

Eva Ahlin, Göteborg

Ingela Friberg, Helsingborg

Adjungerade ledamöter:

Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet 

Revisorer

Elisabet Doverborg och Inger Rindsjö

Valberedning

Emelie Stavholm, Göteborg, sammankallande.
Christina Widström, Stockholm

 

Kontaktpersoner för kretsarna:

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Karin Engdahl, Norrlandskretsen (vilande)

Lena Bäckström, Skånekretsen

Ulla-Britt Larsson, Stockholmskretsen

Svenska OMEPs styrelse (årsmötet 4 februari 2017) 

Eva Ärlemalm-Hagsér, ordförande, Järfälla

Bibi Karlsson, vice ordförande, Göteborg

Margareta Blennow, Nacka

Karin Engdahl, Umeå

Susanne Thulin, Kristianstad

Laila Gustavsson,  kassör, Kristianstad

Annika Rosenqvist, Göteborg

Suppleanter:

Gerd Almquist-Tangen, Halmstad

Ingrid Engdahl, Stockholm

Eva Ahlin, Göteborg

Shirin Fazel-Zandy, Göteborg

Ulla-Britt Larsson, Stockholm

Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg

Ingela Friberg, Kristianstad

Elisabeth Nyleus, Stockholm

Adjungerad ledamöter:

Redaktör för OMEP- nytt: Mania Teimouri, Göteborg

Lärarförbundet: Anna-Mia Nilsson

Kontaktpersoner i Karlstad

Carin Roos och Kerstin Bladini

Revisorer

Elisabet Doverborg, Göteborg

Inger Rindsjö, Stockholm

Valberedning

Emelie Stavholm, Göteborg, sammankallande

Charlotte Tullgren, Skåne och Anna Lagerqvist, Stockholm

Årsmöte i Svenska OMEP 2017 ägde rum i Kristianstad

Tid: lördag 4 februari kl. 9-12
Plats:
Högskolan i Kristianstad
Program:
Årsmötesförhandlingar

Dagen innan, fredag 3 februari kl 13-14:30, anordnar Svenska OMEP en öppen föreläsning och ett möte som alla medlemmar är välkomna till! Vi gästas då av våra nordiska länders OMEP organisationer och ser fram emot samtal och erfarenhetsutbyte om situationen för de yngre barnen i våra respektive länder.

Anmälan till: agneta.jonsson@hkr.se

KRETSARNAS ÅRSMÖTEN 2017


SKÅNEKRESTEN
Tid: Onsdag den 18 januari kl. 16:30
Plats: Högskolan Kristianstad, Hus 14
Program: • Årsmötesförhandlingar
• OMEP i Skåne – hur går vi vidare?
Anmälan till: gisela.hofmann@hkr.se


GÖTEBORGSKRETSEN
Tid: Onsdag 25 januari kl. 17:30-19:00
Plats: Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande. Personalrummet i B-huset.
Göteborgskretsen bjuder på enkel förtäring.
Några reflektioner från Kinesiska Kindergarten och kulturens vingslag. Ingrid Pramling
Samuelsson berättar om sin föreläsningsturné och erfarenheter från några förskolor i Kina!
Anmäl senast 17 januari till bibi.karlsson51@gmail.com

STOCKHOLMSKRETSEN
Tid: Torsdag den 26 januari kl. 19.45-21.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte anordnas en föreläsning:
Är stora barngrupper förskolans största problem? av Ingrid Pramling Samuelsson, professor
i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education
and Sustainable Development. Läs mer om föreläsningen på sidan 10.
Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com


NORRLANDSKRETSEN ÄR VILANDE.

I samband med Svenska OMEPs årsmöte 2013 hölls den 25 februari en konferens i Göteborg om  

Hållbar utveckling och barn –

i teori och global praktik - en OMEP - konferens

Förskolans betydelse måstel yftas fram i FN:s nya mål: Sustainable Development Goals (SDG) 2015-2030

 Se en film från OMEP:s barn-chapter i USA

Tid: Måndagen den 25 februari kl. 14.00 – 18.00

Plats: Pedagogen, hus B rum BE014, Göteborgs universitet, vid Grönsakstorget

 Program (tryck HÄR för ett program i pdf)

Svenska OMEP arbetar för en hållbar livsstil Ingrid Engdahl, ordförande i Svenska OMEP PPTpresentation

Utbildning för hållbar utveckling - ett måste för framtiden Carl Lindberg, Svenska UNESCO-rådet PPTpresentation

Early Childhood Education in the Post-2015 Agenda Judith Wagner, Vice President, OMEP North America & Caribbean PPTpresentation

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Eva Ärlemalm-Hagsér, doktorand PPTpresentation

Hållbar utveckling i Göteborg Gisele Fuentes, Siv Jirblom, Ingrid Levin-Jusufovic och Anette Hellman

Bästa möjliga start för varje barn Ingrid Pramling Samuelsson, OMEP:s världspresident, UNESCO-professor, GU

Moderator Bibi Karlsson ser till att det ges tillfälle till frågor och diskussion från publik och medias representanter efter varje inlägg

Förfriskningar och smågruppsdiskussioner Konferensen är gratis – VÄLKOMNA!

Arrangörer: Svenska OMEP, Svenska UNESCO-rådet, Göteborgs universitet, Pedagogen.