Kontakt

Svenska OMEP

ordförande Susanne Thulin

Post skickas till
Svenska OMEP

Organisationsnummer

812000-4687

Plusgiro 45 63 41-7

Vill du bli medlem?

Se rutan på vänster sida på första sidan. Klicka på "Gör så här". 

Internationella OMEP

världsordförande Mercedes Mayol Lassalle, Argentina

www.worldomep.org