Internationella OMEP

World Organization for Early Childhood Education

World OMEP

 

OMEP is an international, non-governmental and non-profit organisation concerned with all aspects of early childhood education and care (ECEC).

OMEP defends and promotes the rights of the child to education and care worldwide and supports activities which improve accessibility to high quality education and care.

OMEP is currently established in over 70 countries and is represented at meetings of UNESCO, UNICEF, and other international organisations with similar aims.

International Journal of Early Childhood (IJEC)

The International Journal of Early Childhood is a blind, peer reviewed journal with a circulation of approximately 2,000. This represents individual members, organizations, and libraries in over seventy countries throughout the world. The journal is distributed three times yearly and features articles in English, French, and Spanish.

Tidskriftens hemsida 

Internationella konferenser

2019 års Europamöte för OMEP 16-18 maj i Lissabon

Europa mötet kommer att hållas den 16 maj i Lissabon följt av Europakonferensen den 17 - 18 maj i Sintra. Tema för årets Europakonferens är "Education for sustainability development". För mer information se http://omepportugal.wordpress.com/euroconf19 

2019 års världskonferens 22-27 juli i Panama

In 2019 OMEP will celebrate its 71st Anniversary in Panama "Identity and Cultures in Early Childhood Education" World Assembly: July 22 and 23, 2019, Hotel El Panamá International Conference: July 24 to 26, 2019, Hotel El Panamá

http://omep.org.se/uploads/files/Va?rldskonferensen%20OMEP%2C%202018.pdf

2018 års jubileumskonferens i Prag 25-29 juni

Kom med och fira OMEP:s 70-årsjubileum i Prag där det hela startade 1948.

Läs mer på länken

http://konference2018.omep.cz/home

2017 års Europamöte och världskonferens i Kroatien, 21-24 juni

Early childhood relationships: the foundation for a sustainable future

Läs mer på www.omep.hr

2016 års Europamöte i Canterbury, England, 5-8 maj

The place of the child in 21st century

Läs mer på www.omepuk.org.uk

2016 års världskonferens i Seoul, Korea, 4-8 juli

Transforming Early Childhood Systems for Future Generations

Läs mer på www.omep2016.org

2015 års europamöte i Moskva

Current trends in the development of Early Childhood Education and Care in the world

Moscow, 23-25 September 2015

Appell om flyktingbarnen -  Klicka HÄR

Flyer med all information finns HÄR

2015 års världsmöte i Washington DC

Pathways to sustainiability July 27 – August 1, 2015

Uttalande från konferensen - Klicka HÄR

Position paper om OMEP och ESD - Klicka HÄR

2014 års europamöte och världskonferens äger rum på Irland

Välkommen till Cork, på Irlands sydspets, 2-5 juli 2014 för konferensen med temat

Uttalande från konferensen 2014 . Klicka HÄR

Children's cultural worlds

Uttalande från konferensen om OMEP och FN:s Barnkonvention 25 år- Klicka här

Tema på konferensen:

1. Play and Creativity

2. Friendships, Relationship and Identities

3. Digital Childhood

4. Influences on Early Learning

5. Sustainable Development

6. Cultural Experiences and Heritage 

 

Läs mer HÄR >>

Hör gärna av dig till oss i Svenska OMEP för samplanering,se adressrutor på första sidan.

 

2013 års världskongress inom OMEP hölls i Shanghai 9-13 juli, 2013.

Temat är Enhancing the development of Early Childhood Education. Opportunities and quality.  Svensak OMEPs representanter skriver om kongressen i OEMP-nytt nr 2 2013. KOngressen antog också ett uttalande till FN och världens regeringar om vikten av att inkludera förskolan i de nya Sustainable Development Goals, som tas fram för perioden 2015-2030. Läs uttalandet HÄR:

Hela programmet för kongressen finns HÄR:

2013 års Europakonferens i OMEP ägde rum 8-11 maj 2013 i Zagreb, Kroatien, med temat Play and playing in Early Childhood.

 Läs mer om konferensen i OMEP-nyutt nr 2, 2013 och se programmet HÄR

 

2012 års världskonferens i OMEP ägde rum 18-21 juli 2012 i Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasilien.  Temat var:

Early Childhood in the 21st century: Children's right to live, play, explore and learn about the world around them

Svenska OMEP:s representanter berättar om konferensen i OMEP- nytt nr 2, 2012. KOnferensen antog ett uttalande om vikten av att inkludera förskolan i de nya målen som tas fram inom FN för perioden 2015-2030. Läs uttalandet HÄR.

Läs mer om programmet på konferensen HÄR