ESD del 3 Intergenerational dialogues

ESD del 3 Intergenerational dialogues

I januari 2013 drog tredje delen av OMEP:s världsprojekt för Lärande för hållbar utveckling (ESD) igång. Den här gången utmanas vi till att arbeta mot ett av tre utpekade mål. Utgångspunkten i del 3 är dialoger med andra, där barnen inledningsvis vänder sig till äldre människor, med sina tankar och frågor. Det kan exempelvis vara deras grannar eller mor- och farföräldrar. Genom dialoger mellan generationerna vidgas barnens kunskap både i tid och rum. Barnens erfarenheter från dialogerna samlas upp och deras idéer bildar utgångspunkt för projekt och temaarbeten.

 De tre utpekade målen för del 3 i projektet är:

-       1) Minska användningen av plastflaskor och plastpåsar i förskola, skola och hem

-       2) Var kommer maten ifrån? Starta en trädgård i närmiljön och börja producera mat

-       3) Vad leker du med andra barn och med vilka leksaker? Bygg ett nätverk med barn om lekar och lektraditioner i en annan förskola/skola någonstans i världen. Börja med att byta lekar med varandra

Vi tackar Sysslagårdens förskola i Salem för ert fina arbete i del 3.

 

Läs Rapporten om det svenska projektet del 3 >>

Läs Rapporten om det internationella projektet del 1-3 >>

 

Vill du och din förskola/skola delta i projektet?

Läs mer HÄR eller kontakta

Svenska OMEP:s projektledare Susanne Thulin, Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad.