Ta barnen på allvar inom EU

"Ta barnen på allvar"-
ny rapport om EU och små barns lärande för hållbar utveckling

Små barn har kompetens att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling. Deras intressen och rättigheter måste bättre tas tillvara i regler och policybeslut som rör de yngsta barngruppernas utbildning inom EU. Det framhålls i rapporten “Taking children seriously – how the EU can invest in early childhood education for a sustainable future”, som presenterades vid ett seminarium i Bryssel på fredagen den 17 december 2010.

Bakom rapporten står European Panel on Sustainable Development (EPSD), ett oberoende forskningsbaserat nätverk mellan Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet. Bland rapportens författare finns flera forskare från Chalmers och Göteborgs universitet samt från andra universitet i Sverige och Europa. 

Kapabla små barn

Små barn är mycket mer kapabla att agera, tänka, resonera och förstå än vad som vanligtvis är den allmänna uppfattningen. Det fastslås i rapporten, som ger en översikt över aktuella vetenskapliga rön kring barns intresse för och förmåga att förstå frågor kring de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling.
- Vi vill lyfta frågan om små barns lärande för hållbar utveckling och vikten av att EU i högre grad än vad som sker idag tar tillvara barns intressen och rättigheter inom det här området. En förhoppning är också att forskningen på området förstärks, eftersom små barn är en viktig del i hållbar utveckling, säger Bo Samuelsson, ordförande i EPSD.


Rekommendationer till EU

I rapporten riktar EPSD ett antal rekommendationer till EU. Bland annat rekommenderas att utbildning inom både hållbar utveckling och små barns lärande ska vara en integrerad och väsentlig del av program för såväl utbildning som fortbildning av förskolelärare. En annan rekommendation är att EU bör utöka eller bygga om befintliga ramprogram för att stimulera innovation genom att integrera utbildning för hållbar utveckling och förskoleverksamhet.


Ladda ner hela rapporten “Taking children seriously – how the EU can invest in early childhood education for a sustainable future”  som pdf

Fakta om EPSD:

European Panel on Sustainable Development (EPSD) är ett oberoende forskningsbaserat nätverk mellan Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet med målet att påverka EU-politiken mot ett hållbart samhälle baserat på vetenskaplig grund. Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) har en sammanhållande funktion i de olika EPSD-projekten, där även enskilda forskare från andra europeiska universitet deltar. Läs mer om EPSD HÄR>>