Information från OMEP:s världspresident

11 feb 2021

Här är intressant info om vad OMEP och världspresidenten varit/är involverad i dessa dagar. Informationen innehåller också flera länkar till angelägen och användbar information  via youtube för den som är intresserad.

Läs mer här

Visa alla »