Vill du skriva och berätta om ditt arbete?

10 feb 2021

Du som är involverad i utvecklings- el forskningsprojekt som rör yngre barn kan ta tillfället i akt att berätta om ditt/ ert projekt genom att skicka in en artikel till OMEP:S tidskrift Theory Into Practice

Aktuellt temanummer är LEK!

Läs mer här

Visa alla »