Klagorätt borde vara barnrätt

28 jan 2021

Barnkonventionen – barns rätt att göra sina röster hörda. Barnkonventionen blev lag den 1 januari i år vilket innebär att barn är rättighetsbärare, precis som alla andra. Ändå saknas viktiga verktyg som låter barn söka upprättelse om rättigheterna kränks. Barn står i beroendeställning till vuxna och hörs inte i alla frågor.

Läs mer här

Visa alla »