Nominering av Unescopriset har skickats

23 dec 2020

Nu har nomineringen  till Svenska Unescopriset gått iväg. Det Svenska Unescopriset uppmärksammar en person, organisation eller projekt som gjort en framstående insats inom Unescorelaterade områden och därmed bidragit till
genomförandet av Svenska Unescorådets strategi för den svenska verksamheten.

De nominerade har tillsammans utarbetat "Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid", inom ett samverkansprojekt mellan länsmuseum, hembygdsförbund, kulturarvsförening och förskolor. Tillsammans med barn i Matildaskolans förskolor har de utvecklat hållbara samarbetsformer samt en metod för lustfyllt lärande genom kulturarv för förskola, muséer och kulturarvsföreningar. Kulturarv - en tråd som binder samman historia, samtid och framtid.

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett demokratiskt och hållbart samhälle. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla värden, traditioner och historia från en generation till nästa. Projektet sträcker sig över hela året, utgår från barnens tankar om förr i tiden och bygger på utflykter, upplevelser, skapande, lek och bearbetningar i olika former.
Barnen tog med en gammal sak hemifrån. För förskolebarn kan saker de själva använder kallas gamla. Begreppet "baktid" kommer från ett barn som tyckte att hennes farmor hela tiden pratade om "baktiden”och inte så mycket om framtiden.

Presentationsvideo Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid - https://www.bohuslansmuseum.se/for-skolan/allt-fran-dinosaurier-till-mormor-fran-baktid-till-framtid/

Visa alla »