Ingrid Pramling deltar i Unesco- arbete om förskola för alla

16 dec 2020

Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har blivit inbjuden av Unesco att delta i en grupp som ska ta fram en strategi för FN:s globala mål om att alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet. Den 16 december har gruppen sitt första möte

https://www.gu.se/nyheter/gu-professor-deltar-i-unesco-arbete-om-forskola-for-alla

Visa alla »