Stockholmskretsens föreläsningar hösten 2020

9 sep 2020

Alla föreläsningar kommer vara digitala webbföreläsningar. När du anmäler dig, så kommer du få en inloggningslänk. Det kommer finnas möjlighet för att ställa frågor i samband med föreläsningen.

Smittskydd

Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 18.00-19.00

Kvällen handlar om smitta, ett högaktuellt ämne.

Anna Hammarin, Smittskyddsjuksköterska, föreläser om smittvägar, hur man kan bryta smittan, åtgärder i förskolan, munskydd och aktuellt om Covid-19.

Anmälan senast den 28 september till omep.stockholm@gmail.com

 

 

Barns relation och tolkning av Barnkonventionen

Torsdag den 19 november 2020 kl. 18.00-19.00.

Margareta Blennow, fd Barnhälsovårdsöverläkare, kommer berätta om projektet: Sätt färg på dina rättigheter – barn tolkar Barnkonventionen i bild.

Erica Altebo Stenmark, förskollärare och Linda Kamph, barnskötare, på Förskolorna Framtidsfolket kommer inspirera med sitt arbete med barnen: BARN – konventionen.

Anmälan senast den 16 november till omep.stockholm@gmail.com

 

 

Vi måste börja med barnen

Torsdagen den 3 december 2020 kl. 18.00-19.00

Denna kväll handlar om att vi alla måste värna om barnen och deras uppväxt – det är där som allting börjar.

Ylva Mårtens, journalist, och Gunilla Niss, leg. Psykolog, kommer lyfta detta viktiga ämne som bygger på boken med samma namn.

Anmälan senast den 30 november till omep.stockholm@gmail.com

 

 

Visa alla »