Digital föreläsning gratis för medlemmar

26 jun 2020

På grund av rådande omständigheter under våren med inställda föreläsningar erbjuds nu medlemmar i OMEP en digital föreläsning gratis:

Torsdag 1 oktober kl. 18.00 -19.30 erbjuder vi en gratis digital föreläsning.
Förebygga, behandla och läka infektioner hos barn i förskolan.
Kvällen anordnas av smittskydd Stockholm och Anna Hammarin, Smittskyddssjuksköterska, föreläser.
Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Visa alla »