Föreläsningar i Stockholm HT2020

25 jun 2020

Här kommer information om höstens föreläsningar 2020

Torsdag 1 oktober kl. 18.00 -19.30 erbjuder vi en gratis digital föreläsning.
Förebygga, behandla och läka infektioner hos barn i förskolan.
Kvällen anordnas av smittskydd Stockholm och Anna Hammarin, Smittskyddssjuksköterska, föreläser.
Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

 

Torsdag 19 november kl. 18.00 – 20.00 i ABF –Huset, Sveavägen 41.
Sätt färg på Barnkonventionen.
Kvällen kommer handla om hur barn i förskolan målar, tänker och berättar om barnkonventionen. Margareta Blennow fd  Barnhälsovårdsöverläkare kommer berätta mera om starten på projektet samt hur du kan anmäla din förskola.

 

Torsdag 3 december kl. 18.00-20.00 i ABF-huset, Sveavägen 41.
Vi måste börja med barnen.
Denna kväll handlar om att vi ALLA måste värna om barnen och deras uppväxt- det är där som allting börjar!
Journalisten Ylva Mårtens och Gunilla Niss, leg. Psykolog, kommer lyfta detta viktiga ämne som bygger på boken med samma namn.

Visa alla »