Ny färsk artikel om Covid-19

18 jun 2020

En ny artikel av Ingrid Pramling, Judith T. Wagner och  Elin Eriksen Ødegaard.

The Coronavirus Pandemic and Lessons Learned in Preschools in Norway, Sweden and the United States:
OMEP Policy Forum

Visa alla »