Kulturarvsprojekt "Allt från dinosaurier till mormor"

11 jun 2020

I ett mycket roligt och givande samverkansprojekt mellan länsmuseum, hembygdsförbund, kulturarvsförening och förskolor har vi utvecklat en metod för lärande genom kulturarv. 

Svenska OMEP ser att projektet, Allt från dinosaurier till mormor – från baktid till framtid, stämmer väl överens med OMEPs mål att öka medvetenheten om lärande för hållbar utveckling bland barn, pedagoger och allmänhet. Projektet har samlat information om yngre barns tankar genom att verkligen lyssna till vad barnen uttrycker, vilket inkluderar de tre dimensionerna i hållbarhet (social, miljömässig och ekonomisk) samtidigt som de leder till ökad kunskap och handlingskompetens för alla deltagare. 

https://www.youtube.com/watch?v=2CDd8WmQDWk&t=104s

Visa alla »