Skånekretsen kommer att erbjuda två föreläsningar under hösten 2020

15 maj 2020

Den 5 oktober 2020 firar vi Internationella Barndagen. FD. Psykolog/ Barnpsykoterapeut Lena Bäckström föreläser om OMEP:s historia och hur vi har sett på barns och familjers demokratiska rättigheter nationellt och internationellt under de senaste 100 åren utifrån grundaren av OMEP Alva Myrdals ord: ”From warfare to welfare”.

Plats: Klippan/ Åstorp (lokal meddelas i höst när inbjudan till medlemmar sänds ut).

 

Den 11 november 2020 föreläser Fil.mag. Universitetsadjunkt Ingmarie Bengtsson utifrån sin masteruppsats (2019) om hur sex invandrade kvinnor med barn upplevt att möta det nya landet i allmänhet och den svenska förskolan i synnerhet utan att kunna svenska, eller ha begränsad tillgång till språkliga uttryck. Detta i relation till förskollärares uppdrag att samverka med hemmen samt ge föräldrar möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet.

Plats: Hässleholm (lokal meddelas i höst när inbjudan till medlemmar sänds ut).

Visa alla »