Nytt världsprojekt - Sätt färg på dina rättigheter

6 maj 2020

Sätt färg på dina rättigheter - Barn tolkar Barnkonventionen i bild

Vid OMEP:s världskonferens i Panama City 2019 initierades ett nytt världsprojekt, ”Colour your rights” för att fira att FN:s konvention om barnets rättigheter fyllde 30 år. Barn till och med 8 års ålder i OMEP:s medlemsländer har bjudits in att delta. I Sverige kommer Svenska OMEP även använda projektet för att belysa att Barnkonventionen den 1 januari 2020 blivit svensk lag.

Visa alla »