Föreläsningar i Göteborg under VT2020

31 jan 2020

Inbjudan till Svenska OMEP:s Göteborgskrets föreläsningar våren 2020 

Karolina Åkesson och Mia Östlund kommer i sin föreläsning att berätta om sitt arbete på sina förskolor med att varje barn ska förstå sina rättigheter och vad det innebär.

Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens

Läs mer här

Visa alla »