Föreläsningar i Stockholm VT2020

14 jan 2020

Torsdag 23 januari kommer Sahar Nejat och pratar om barns rätt till en jämlik hälsa och vikten av tidiga interventioner

Torsdag 20 februari Kommer Lena Aronsson och pratar om när när förskolan möter neurovetenskap

Onsdag 1april kommer Gunilla Niss och föreläser om vikten att skapa en positiv och trygg start i förskolan

Läs mer här

Visa alla »