Extra insatt föreläsning i Göteborg

20 dec 2019

Här erbjuds en chans att få höra Ingrid Pramling Samuelssons föreläsning från Förskolesummit 5-6 december 2019 i sin helhet. Globalt medborgarskap är ett innehållsområde i FN:s hållbarhetsmål om utbildning. De erfarenheter som barn gör i tidig ålder ligger som en stadig grund resten av livet och är därför av största vikt. Jonna Larsson kommer att presentera ett nu avslutat projekt om Hållbarhet där OMEP:s skala för bedömning av hållbarhet i förskolan används och vi får en introduktion under kvällen.

Läs mer här

Visa alla »