Föreläsning i Stockholm VT 2019

22 jan 2019

Stockholmskretsens föreläsningar VT 2019

Torsdag 31 januari
Vad formar dagens barndom och vilka förväntningar har vi på barnen?
Christina Widström, leg förskollärare och specialpedagog föreläser i anslutning
till Stockholmskretsens årsmöte.


Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm.
Tid: 18.00 - 19.00


Onsdag 20 februari
Läroplanen Lpfö 18 och demokratifostran
Ingrid Engdahl OMEPs Europaordförande introducerar nyheterna i Lpfö 18
och tar exempel om Barnkonventionen, Barnens planet och hållbar utveckling,


Plats: A BF-huset Sveavägen 41 Stockholm.
Tid: 18.00 -20.00

PP som användes under seminarium


Tisdag 14 maj
Om stöd och samverkan mellan förskola och hem.
Anna Sarkadi,  professor i socialmedicin i Uppsala.

Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

Tid: 18.00 – 20.00


Anmälan till omep.stockholm@gmail.com
Kostnad OMEP-medlemmar 100 kr, övriga 200 kr
Förskolor betalar 600 kronor i medlemsavgift per år samt 100 kronor
per deltagare vid föreläsning/seminarium.

Visa alla »