Höstens föreläsningar i Göteborg

21 jun 2018

Här kommer information om OMEP:S spännande och intressanta föreläsningar inför hösten. Först ut är Ingrid Engdahl som Ingrid berättar om den nya läroplanen med särskild betoning på undervisnings-begreppet men också om ansvar, befogenheter och ansvarsfördelning. Den andra är Åsa Björn som behandla ämnet anknytningsteori ur ett förskoleperspektiv. Ett tryggt anknutet barn har bättre förutsättningar att ta till sig verksamheten på förskolan, utveckla viktiga förmågor som känsloreglering och ett socialt funktionellt sätt att umgås med andra människor.

Läs mer här

PP från föreläsningen

Visa alla »