Svenska OMEP:s årsmöte

4 mar 2018

Svenska OMEP:s årsmöte, fredag 23 februari i Göteborg, uppmärksammas att OMEP firar 70-årsjubileum. Kaj Fölster, dotter till Alva Myrdal, kommer att tala om sin mamma och hennes gärning. Ingrid Pramling Samuelsson och Ingrid Engdahl kommer också att medverka och berättar om OMEP:s roll och arbete i världen och i de olika FN-organen. Vad sker idag? Vilka utmaningar står OMEP inför? Att vara en röst i samhället genom, remissvara.. Dessutom presenteras barnboken Barnens planet.

Ingrid Engdahls PP

Ingrid Pramling Samuelssons PP

Ingrid Engdahl

Ingrid Pramling Sameulsson

Kaj Fölster

Svenska Omeps Styrelse 2018

Visa alla »