Vårens föreläsningar i Göteborg, Stockholm och Kristianstad

5 jan 2018

Hej här kommer information om olika föreläsningar som anordnas i de olika kretsarna Göteborg, Stockholm och Kristianstad.

I Göteborg kommer Victoria Sandquist, leg. psykolog på Psykologenheten Hisingen och pratar om
“Hur vi värnar om våra barns integritet - barns sexualitet, kropp och gränser” samt Ingrid Engdahl som föreläser kring Isamspelet mellan de allra minsta barnen i förskolan, deras interaktion och kom- munikation.

I Stockholm kommer Mie Josefson från Stockholms universitet kommer att föreläsa utifrån sin avhandling Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörderi förskolan samt  några olika föreläsningar och tolkningar som presenteras som inledning till en diskussion. Vad händer med läroplanen? Hur ser Skolverkets förslag till ny läroplan ut? Medverkande är bland andra Christian Eidevald, Ingrid Engdahl och Eva
Ärlemalm-Hagsér.

I Kristianstad genomförs en fortbildningsdag för personal i förskola och för studenter på förskollärarprogrammet Högskolan Kristianstad, termin 6.

Låter detta intressant så läs mer här

Visa alla »