Förskolans läroplan ska revideras

21 okt 2017

6-19 november kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens andra del: Mål och riktlinjer. Kommer att finns tillgänglig på skolverkets hemsida.

OMEP kommer att delta i remissrundan som kommer ske den 20 december till den 2 februari.

Skolverket

Visa alla »