Omep Stockholm - inbjudan till hösten seminarium och föreläsning

28 aug 2017

Omep Stockholm inbjuder till seminarium den 25 september där förskolans pågående revidering av läroplan kommer diskuteras. Vad menas egentligen med  undervisning och utbildning i
förskolan?

Läs mer om innehåll och tid här

Powerpoint från seminarium

Omep Stockholm inbjuder även till föreläsning den 13 november

Sara Folkman, förskollärare och fil.lic. presenterar sin föreläsning så här:

Den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken har under det senaste decenniet fått stort genomslag i den svenska förskolan. Därmed får pedagogikens arbetssätt i allt högre utsträckning effekter på förskolans verksamhet. Dessa effekter är viktiga att synliggöra och diskutera – vad innebär egentligen den Reggio Emiliainspirerade pedagogikens metoder för pedagoger och barn i den förskolepedagogiska praktiken?

I föreläsningen diskuteras detta utifrån avhandlingen Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i förskolan.

Avhandlingen bygger på intervjuer med barn och pedagoger på Reggio Emiliainspirerade förskolor.

Låter detta intressant läs mer här

Visa alla »