Föreläsning i Stockholm

7 apr 2017

Föreläsningen handlar om undervisning i förskolan. Undervisningsbegreppet infördes i förskolan som en konsekvens av Skollagen. Professionen uppvisar blandade reaktioner inför begreppet, som alltför skolinriktat eller
genom att tala om behovet av att precisera vad förskolepedagogisk undervisning innebär. Låter detta intressant så läs mer här

Power Point från föreläsningen

Visa alla »