ESD Rating scale

25 jan 2017

Vill ni arbeta med Hållbarhet i förskolan? Läs mer om OMEPs  ESD Rating under fliken projekt.

Här finns information om skalan

Svenska OMEP:s skala för hållbarhet i förskolan

Bedömningsmatris

Visa alla »