Föreläsning i anslutning till Stockholms årsmöte

24 jan 2017

I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte anordnas en föreläsning:
Är stora barngrupper förskolans största problem? av Ingrid Pramling Samuelsson, professor
i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education
and Sustainable Development. Läs mer om föreläsningen på sidan 10 i nya nummret OMEP-nytt.

OMEP-nytt


Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com

Visa alla »