Föreläsning kring undervisning i förskolan

23 jan 2017

Undervisning kom in i förskolans värld som begrepp med den nya skollagen. Ett begrepp som de flesta kopplar till skolans värld. Men begreppet har kommit för att stanna och frågan är vad vi gör med det. Ingrid Pramling Samuelsson och Niklas Pramling har förstått att detta är ett kontroversiellt ämne som både har stöd och motstånd i praktiken, de kommer att presentera deras syn på detta och bjuda in till en efterföljande diskussion.

Låter detta intressant?

Läs mer här

Visa alla »