Nytt nummer av OMEP-nytt ute

23 jan 2017

Här kommer en ny spännande läsning  av nya numret av OMEP-nytt. Det handlar dels om rapporter från svenska OMEP:s styrelsemöte i Västerås i november, information om kretsarnas årsmöten och föreläsningar under vårterminen 2017. Ni ges också möjlighet att läsa om projektet Alla Lika Inuti - en flerårig satsning på värdegrundsarbete och att motarbeta intolerans hos förskolebarn samt  en undersökning om samarbete mellan förskola och barnavårdscentral. Anette Hellman rapporterar också om en konferens i Early Childhood Education i Bandung, Indonesien och mycket, mycket mer.

Ladda ner nya OMEP-nytt här

Visa alla »