Sök stipendium för konferens?

13 okt 2016

Nu har medlemmar i Göteborg som själva vill bidra med en presentation, möjlighet att söka stipendium för att åka på konferens. Världs- och Europa konferensen anordnas nästa år i Kroatien mellan 19-24 juni 2017. Låter detta intressant så redogör ni kort kring område och syfte med er presentation, som sedan skickas senast den 2 januari 2017 till:

Annika Rosenqvist
Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15,
Box 300

405 30 GÖTEBORG

annika.rosenqvist@gu.se

Du får svar om du fått stipendiet senast 9 januari, så att du hinner skicka in din abstract innan deadline 14 januari. Du som får stipendiet förväntas bidra med en artikel eller rapport om konferensen till OMEP-nytts septembernummer nästa år.

Vi vill gratulera Lise-Lotte Fjell som fick stipendiet, grattis!!

Visa alla »