ESD - Barnintervjuerna

Barnsamtal om Lärande för hållbar utveckling

                                      

Kongressloggan

 

Vad vet vi egentligen om vad barnen tänker och tycker kring hållbar utveckling? För att få veta det driver OMEP ett världsprojekt där vi helt enkelt frågar barnen. Utgångspunkten för samtalen är kongressens logga och syftet är att samla in kunskap om barns tankar, kommentarer och förståelse av bilden. 30 länder och 9570 barn deltar.

Svenska OMEPs inbjudan till deltagande i barnintervjuprojektet

Svenska OMEPs projektrapport till internationella OMEP

Presentation av projektet vid OMEPs världskongress augusti 2010

Öppnandet

ESD- seminarium

Intresserad av fortsättningen? Klicka på ESD i praktiken i vänstermariginalen!