Ny föreläsning i Göteborg i mars med Malin Nilsen

26 jan 2016

Att arbeta med digitala verktyg i förskolan – Från lärarplanerade till barninitierade aktiviteter

De digitala verktygen är här för att stanna, såväl i privata sammanhang som i utbildningsmiljöer. De flesta  av  dagens  förskolebarn  har  exempelvis  redan  flerårig  erfarenhet  av  att  använda  sig  av pekskärmar. Frågan är inte längre om vi skall använda digitala verktyg i förskolan – utan hur och varför. Som pedagog i förskolan är det nödvändigt att förhålla sig till denna utveckling, men många upplever att det är enklare sagt än gjort. Denna föreläsning kretsar kring lärarens roll i aktiviteter med digitala verktyg och i synnerhet datorplattor, såsom Ipads. Frågor som kommer att lyftas är huruvida barn och pedagoger har samma perspektiv på aktiviteter med digitala verktyg och varför det spelar roll; samt vad forskningen säger om vad som är viktiga faktorer för ett välfungerande arbete med digitala verktyg i förskolan.

Malin Nilsen har en bakgrund som förskollärare och har en fil. lic. i Barn- och ungdomsvetenskap. Hennes licentiatuppsats heter Barns aktiviteter med datorplattor i förskolan och kan laddas ner på:  https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37236

Läs mer här

Visa alla »