Alla Lika Inuti

6 mar 2016

Alla Lika Inuti - OMEP medverkar i ett projekt som drivs tillsammans med Rädda barnen, teskedsorden och GothiaFortbildning oh som syftar till att ta fram ett interaktivt material för förskolebarn kring värdegrund och mot intolerans. Projektet beviljades medel ur Arvsfonden i februari 2016 - vi pterkommer med mer info..

Visa alla »