Välkommen

                  till Svenska OMEPs hemsida!

                    

                             Svenska OMEP 

- med kulturer av hållbarhet och för barns perspektiv i samhället

Svenska OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras vardagsliv. Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta ansvar för barns rättigheter enligt barnkonventionen genom att bygga kulturer av hållbarhet.

OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen  Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire,  på engelska World Organisation for Early Childhood Education. 

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0 - 8 år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning.  

OMEP arbetar för ökad förståelse för barns rättigheter, uppväxtsvillkor och välbefinnande.

OMEP instiftades 1948 och är en frivilligorganisation med rådgivande status till UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala kretsar i mer än 70 länder. Svenska OMEP är en av dessa.

Informationsbroschyr om Svenska OMEP tryck här

Välkommen som medlem i Svenska OMEP och att delta i våra aktiviteter!

Idag är OMEP den enda organisation som med förankring både i barnkonventionen och hållbarhetsperspektivet bevakar yngre barns uppväxtvillkor och välbefinnande.

Svenska OMEP är medlem i Nätverket för Barnkonventionen och i nätverket Eurochild.

 

Under 2019 och 2020 arbetar OMEP särskilt med att uppmärksamma att FN:s barnkonvention blir 30 år den 20 november 2019 och att barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020.

Barnkonventionen gäller som svensk lag från 1 januari 2020
Vad innebär det i praktiken? Med en broscyr  vill Svenska OMEP informera om en viktig lagändring som kommer att innebära en förbättring för barn i Sverige

Broscyr om när barnkonventionen blir lag tryck här

Svenska OMEP driver tillsammans med Teskedsorden projektet Barnens planet vidare. I projektet finns det flera delar:

Image result for barnens planet

Mer information om hela projektet finns på Teskedsordens hemsida Tryck här

Svenska OMEP deltar nu i två världsprojekt och du är välkommen att medverka i projekten.

Barn tolkar Barnkonventionen i bild

Barnets bästa gäller alltid! Hur tänker du om barnkonventionen och

barns rättigheter?

Rita och berätta för oss och skicka ditt bidrag till Svenska OMEP

Läs mer här (Inväntar inbjudan)

OMEP:s skala för hållbarhet i förskolan

(OMEP ESD Rating scale, 2019)

Skalan är ett underlag för förskolepersonal att utforska och diskutera sitt arbete med social/kulturell, ekologisk och ekonomisk hållbarhet både enskilt och i grupp.

Skalan kan användas som ett självvärderingsverktyg och ett underlag för verksamhetsutveckling.

Läs mer här (mer info kommer inom kort)

Är du intresserad av programmet i Svenska OMEP:s kretsar?

Klicka på respektive krets i spalten till vänster!

 

Svenska OMEP:s styrelse 

Den 18–19 oktober hade vi styrelsemöte och planerade för deltagandet i OMEP:s två världsprojekt. Vi diskuterade läget för förskolan i Sverige inför en uppvaktning av utbildningsminister Anna Ekström.

 

 

Jubileumsbroschyr. På barnens sida i 70 år

Svenska OMEP har tagit fram en bok som samlar erfarenheter från arbetet kring lärande för hållbar utveckling. Boken finns i sin helhet som pdf-fil (klicka på boken) och kan även köpas för 50 kr styck + porto.  Beställningar görs via e-post till OMEP. Skicka ett mejl till ordföranden (klicka på länk i rutan till höger)

                                

 

Med stöd av Arvsfonden drev Svenska OMEP ett projekt som handlar om Barns delaktighet i det fysiska rummet i förskolan.I projektet gjordes en broschyr på engelska (HÄR) och en på svenska (HÄR). Läs mer om projektet HÄR