Svenska OMEPs verksamhet

Svenska OMEPs verksamhet drivs av en nationell styrelse och fyra OMEP- kretsar.

Svenska OMEP:s styrelse (årsmöte 23 februari 2018)

Ordinarie ledamöter:

Eva Ärlemalm-Hagsér, Stockholm, ordförande

Bibi Karlsson, Göteborg, vice ordförande

Laila Gustavsson, Ljungbyhed, kassör

Susanne Thulin, Åhus

Annika Rosenqvist, Göteborg

Margareta Blennow, Stockholm

Elisabet Nyléus, Stockholm

 

Suppleanter

Shirin Fazel-Zandy, Göteborg

Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg

Ingrid Engdahl, Stockholm

Ulla-Britt Larsson, Stockholm

Eva Ahlin, Göteborg

Ingela Friberg, Helsingborg

Adjungerade ledamöter:

Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet

Revisorer

Elisabet Doverborg och Inger Rindsjö

Valberedning

Emelie Stavholm, Göteborg och utses som sammankallande.

 

Kontaktpersoner för kretsarna:

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Karin Engdahl, Norrlandskretsen (vilande)

Lena Bäckström, Skånekretsen

Ulla-Britt Larsson, Stockholmskretsen

Svenska OMEP

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper och sprider kunskap om barn och barns villkor genom

- temakvällar

- debatter

- seminarier

- konferenser

- studiebesök

- OMEP- nytt

- internationella kontakter

- internationell tidskrift

Som medlem i Svenska OMEP

- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år

- ta del av ny forskning

- kan du delta i seminarier och konferenser i Sverige och i världsOMEP

- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

Svenska OMEPs  årsmöte 23 februari 2018

Tid: 23 februari kl. 13-16
Plats:
Pedagogen i Göteborg, Hus A, sal AK 2136
Program:
70-årsjubeleum och Årsmötesförhanlingar

Svenska OMEP:s årsmöte, fredag 23 februari i Göteborg, uppmärksammas att OMEP firar 70-årsjubileum. Kaj Fölster, dotter till Alva Myrdal, kommer att tala om sin mamma och hennes gärning. Ingrid Pramling Samuelsson och Ingrid Engdahl kommer också att med- verka. Dessutom presenteras barnboken Barnens planet.

Boken Barnens planet är ett resultat från projektet som har sin utgångspunkt i Barnkonventionen

och syftar till att öka empati och respekt hos förskolebarn, 3-5 år. Materialet som består av en barn- bok, specialkomponerad musik samt handledning handlar om allas lika värde på en planet där alla är olika men där det också finns många likheter!

 

Vid OMEP:s årsmöte väljs ny styrelse för året och dess verksamhetsinriktning stakas ut. Det behövs som vanligt en stark och sampratad styrelse och vi hoppas många närvarar för att rösta in rätt per- soner! VI SES I FEBRUARI!

Svenska OMEPs styrelse (redogörs efter årsmötet 23/2 - 2018)

Svenska OMEPs styrelse (årsmötet 4 februari 2017) 

Eva Ärlemalm-Hagsér, ordförande, Järfälla

Bibi Karlsson, vice ordförande, Göteborg

Margareta Blennow, Nacka

Karin Engdahl, Umeå

Susanne Thulin, Kristianstad

Laila Gustavsson,  kassör, Kristianstad

Annika Rosenqvist, Göteborg

Suppleanter:

Gerd Almquist-Tangen, Halmstad

Ingrid Engdahl, Stockholm

Eva Ahlin, Göteborg

Shirin Fazel-Zandy, Göteborg

Ulla-Britt Larsson, Stockholm

Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg

Ingela Friberg, Kristianstad

Elisabeth Nyleus, Stockholm

Adjungerad ledamöter:

Redaktör för OMEP- nytt: Mania Teimouri, Göteborg

Lärarförbundet: Anna-Mia Nilsson

Kontaktpersoner i Karlstad

Carin Roos och Kerstin Bladini

Revisorer

Elisabet Doverborg, Göteborg

Inger Rindsjö, Stockholm

Valberedning

Emelie Stavholm, Göteborg, sammankallande

Charlotte Tullgren, Skåne och Anna Lagerqvist, Stockholm

Årsmöte i Svenska OMEP 2017 ägde rum i Kristianstad

Tid: lördag 4 februari kl. 9-12
Plats:
Högskolan i Kristianstad
Program:
Årsmötesförhandlingar

Dagen innan, fredag 3 februari kl 13-14:30, anordnar Svenska OMEP en öppen föreläsning och ett möte som alla medlemmar är välkomna till! Vi gästas då av våra nordiska länders OMEP organisationer och ser fram emot samtal och erfarenhetsutbyte om situationen för de yngre barnen i våra respektive länder.

Anmälan till: agneta.jonsson@hkr.se

KRETSARNAS ÅRSMÖTEN 2017


SKÅNEKRESTEN
Tid: Onsdag den 18 januari kl. 16:30
Plats: Högskolan Kristianstad, Hus 14
Program: • Årsmötesförhandlingar
• OMEP i Skåne – hur går vi vidare?
Anmälan till: gisela.hofmann@hkr.se


GÖTEBORGSKRETSEN
Tid: Onsdag 25 januari kl. 17:30-19:00
Plats: Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande. Personalrummet i B-huset.
Göteborgskretsen bjuder på enkel förtäring.
Några reflektioner från Kinesiska Kindergarten och kulturens vingslag. Ingrid Pramling
Samuelsson berättar om sin föreläsningsturné och erfarenheter från några förskolor i Kina!
Anmäl senast 17 januari till bibi.karlsson51@gmail.com

STOCKHOLMSKRETSEN
Tid: Torsdag den 26 januari kl. 19.45-21.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte anordnas en föreläsning:
Är stora barngrupper förskolans största problem? av Ingrid Pramling Samuelsson, professor
i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren, UNESCO Chair in Early Childhood Education
and Sustainable Development. Läs mer om föreläsningen på sidan 10.
Anmälan till: omep.stockholm@gmail.com


NORRLANDSKRETSEN ÄR VILANDE.