Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Stockholmskretsen 2019 

Ulla-Britt Larsson, Solna, ordförande

Gittel Strassman, Stockholm, vice ordförande

Maria Edlund, Nacka, kassör

Margareta Blennow, Stockholm

Christina Widström, Järfälla

 

Suppleanter:

Ingrid Engdahl

Bibibi Tjernlund Ersson

Gunilla Niss

Annika Bergman

Ida Bertell

 

Ordinarie revisorer:

Inger Rindsjö

Jan Andersson

Valberedning:

Elisabeth Nyléus

Kristina Lindberg

Årsmöte VT 2019

Stockholmskretsens årsmöte den 31 januari kl. 19.15 – 20.30
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

Föreläsningar VT 2019

Torsdag 31 januari
Vad formar dagens barndom och vilka förväntningar har vi på barnen?
Christina Widström, leg förskollärare och specialpedagog föreläser i anslutning
till Stockholmskretsens årsmöte.


Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm.
Tid: 18.00 - 19.00


Onsdag 20 februari
Läroplanen Lpfö 18 och demokratifostran
Ingrid Engdahl OMEPs Europaordförande introducerar nyheterna i Lpfö 18
och tar exempel om Barnkonventionen, Barnens planet och hållbar utveckling,


Plats: A BF-huset Sveavägen 41 Stockholm.
Tid: 18.00 -20.00

Power Point som användes under seminarium


Tisdag 14 maj
Om stöd och samverkan mellan förskola och hem.
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin i Uppsala.

Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

Tid: 18.00 – 20.00


Anmälan till omep.stockholm@gmail.com
Kostnad OMEP-medlemmar 100 kr, övriga 200 kr
Förskolor betalar 600 kronor i medlemsavgift per år samt 100 kronor
per deltagare vid föreläsning/seminarium.