Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Stockholmskretsen 2017
Ulla-Britt Larsson, Solna, ordförande
Eva Ärlemalm - Hagsér, Järfälla
Maria Edlund, Nacka
Gittel Strassman, Stockholm, vice ordförande
Margareta Blennow, Stockholm

Suppleanter:

Ingrid Engdahl
Bibibi Tjernlund Ersson
Kristina Lindberg
Suheer Sherif
Ordinarie revisorer:
Inger Rindsjö
Jan Andersson
Valberedning:
Elisabeth Nyléus
Anna Lagerqvist

Program våren 2018

STOCKHOLMSKRETSEN

Tid: Onsdag 31 januari kl. 18.00-20.30

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

I anslutning till Stockholmskretsens årsmöte kommer Kaj Fölster, Alva Myrdals dotter, att prata om hur OMEP bildades år 1948.

Årsmötet kommer att hållas efter Kaj Fölsters anförande.

Anmäl senast 24 januari till: omep.stockholm@gmail.com

OMEP:s STOCKHOLMSKRETS FÖRELÄSNINGAR, VÅREN 2018

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

Tid: 18.00 – 20.00

 

ONSDAG 7 MARS

Mie Josefson från Stockholms universitet kommer att föreläsa utifrån sin avhandling Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan.

 

Hur kan man förstå omsorgens innebörd i förskolan? Hur kan ett synliggörande av omsorgens innebörder i sin tur skapa vidare för vad det innebär för förskollärare att se och ta ansvar för barnen och barnens liv tiden de vistas i förskolan?

Och omvänt: Hur kan man förstå aspekter av ansvar i relation till förskolans och förskollärares uppdrag i allmänhet och som ett uttryck för omsorgens innebörder i synnerhet?

ONSDAG 18 APRIL

Vad händer med läroplanen? Hur ser Skolverkets förslag till ny läroplan ut?

Några olika föreläsningar och tolkningar som presenteras som inledning till en diskussion. Medverkande är bland andra Christian Eidevald, Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér.

 

Anmälan görs till omep.stockholm@gmail.com

Kostnad: OMEP-medlemmar 100 kr, övriga 200 kr. Förskolor betalar 600 kronor i medlemsavgift per år samt 100kr per deltagare vid föreläsning/seminarium.