Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Stockholmskretsen 2017
Ulla-Britt Larsson, Solna, ordförande
Gittel Strassman, Stockholm, vice ordförande
Maria Edlund, Nacka, kassör
Eva Ärlemalm - Hagsér, Järfälla
Margareta Blennow, Stockholm

Suppleanter:

Ingrid Engdahl
Bibibi Tjernlund Ersson
Sara Folkman
Christina Widström
Ordinarie revisorer:
Inger Rindsjö
Jan Andersson
Valberedning:
Elisabeth Nyléus
Kristina Lindberg

Föreläsningar HT 2018

Måndagen 24 september

Vem gör vad i förskolan? Om undervisning och utbildning i förskolan enligt den nya läroplanen.

Föreläsare: Ingrid Engdahl. OMEPs Europaordförande

 

Plats. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Tid: 18.00 – 20.00

PP från föreläsningen

 

 

Torsdag 11 oktober

OMEP på barnens sida. En historisk tillbakablick från det att OMEP bildades i Prag 1948 och Svenska OMEP idag.

Svenska OMEP idag – OMEPs ordförande Eva Ärlemalm – Hagsér

Historisk tillbakablick – Svenska OMEPs Ulla-Britt Larsson – Stockholmskretsens ordförande Lena Bäckström Skånekretsens ordförande.

OMEP i världen – världsordförande 2008-2013, professor Ingrid Pramling Samuelsson Barnens planet – Svenska OMEP i samarbete med Teskedsorden och Rädda Barnen. OMEP, Barnkonventionen och en hållbar utveckling – OMEPs Europaordförande.

Ingrid Engdahl.

 

Plats. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

OBS. Tid: 17.30 - 20.30

Tisdag 13 november

SOL betydelsen av Skapande, Omsorg och Lek i förskolan.

Föreläsare: Gittel Strassman, bildlärare och ateljerista, verksam i Södertäljes kommunala förskolor.

Sara Folkman, legitimerad lärare från förskola till gymnasiet, fil. Lic i förskoledidaktik och verksam som pedagog i förskolan.

  

Plats. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Tid: 18.00 – 20.00

 

Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Kostnad OMEP-medlemmar 100 kr, övriga 200 kr.

Förskolor betalar 600 kronor i medlemsavgift per år samt 100 kronor per deltagare vid föreläsning/seminarium.