Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Stockholmskretsen 2020

Ordförande 

Christina Widström, Järfälla 

Ordinarie ledamöter:

Ulla-Britt Larsson, Solna, vice ordförande

Christina Widström, Järfälla

Maria Edlund, Nacka, kassör

Margareta Blennow, Stockholm

Ida Bertell, Stockholm

 

Suppleanter:

Gittel Strassman

Ingrid Engdahl

Bibi Tjernlund Ersson

Gunilla Niss

 

Ordinarie revisorer:

Inger Rindsjö

Jan Andersson

Valberedning:

Elisabeth Nyléus

Kristina Lindberg

Årsmöte VT 2020


När:
23 januari 19.15 – 20.30

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm.

I anslutning till årsmötet föreläser Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare Region Stockholm.

Föreläsningar VT 2020

Torsdag 23 januari
Barns rätt till en jämlik hälsa och vikten av tidiga interventioner
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare Region Stockholm föreläser i anslutning till
Stockholmskretsens årsmöte.
Fritt inträde. Anmälan senast: 16 januari.Torsdag 20 februari
Om när förskolan möter neurovetenskap
Lena Aronsson, Adjunkt och fil.dr. i förskoledidaktik föreläser utifrån sin avhandling När
förskolan möter neurovetenskap. Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik.
”Vad händer när man sammanför neurovetenskaplig kunskap med förskolans redan
etablerade teorier och praktiker – vad liknar, vad skiljer sig åt, vilka nya kopplingar kan
göras.” Ur intervju, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
https://www.buv.su.se/forskning/intervjuer/lena-aronsson-om-n%C3%A4rf%C3%B6rskolan-m%C3%B6ter-neurovetenskap-1.454062
Anmälan senast: 13 februari


INSTÄLLT!!  Onsdag 1april
Om vikten att skapa en positiv och trygg start i förskolan
Gunilla Niss, leg. psykolog och författare föreläser med utgångspunkt i sin bok Att börja
förskolan.
Anmälan senast den 25 mars.