Stockholmskretsen

Stockholmskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Stockholmskretsen 2019 

Ulla-Britt Larsson, Solna, ordförande

Gittel Strassman, Stockholm, vice ordförande

Maria Edlund, Nacka, kassör

Margareta Blennow, Stockholm

Christina Widström, Järfälla

 

Suppleanter:

Ingrid Engdahl

Bibi Tjernlund Ersson

Gunilla Niss

Annika Bergman

Ida Bertell

 

Ordinarie revisorer:

Inger Rindsjö

Jan Andersson

Valberedning:

Elisabeth Nyléus

Kristina Lindberg

Omep firar barnkonventionen 30 år

Välkomna på en temadag
kring Barnkonventionen! Syftet med temadagen är att sprida kunskap om FN:s
barnkonvention, som ska bli lag från 1 januari 2020,
och om barns uppväxtvillkor i Sverige idag.

Tid: torsdagen den 10 oktober, kl. 13.00-15.30 eller 16.00 – 18.30
Plats: Turebergshuset/kommunhuset i Sollentuna, plan 13, bredvid Sollentuna station
Kostnad: 100 kronor


Föreläsningar HT2019

Det händer i hallen

Gunilla Niss är leg. psykolog, föreläsare och författare. Hon
erbjuder utbildning och handledning inom förskola och skola.
Vad är en övergång?


Boken Det händer i hallen handlar om olika övergångar
och hur de kan göras så trygga som möjligt. Det gäller de
dagliga övergångarna mellan hem och förskola, men
även alla de avbrott som måste göras för att påbörja nya
aktiviteter. Hur kan vi underlätta för barnen och
samtidigt skapa både intressanta och tydliga rutiner?

Tid: 12 september 18.00 – 20.00
Plats
ABF - HUSET,
Sveavägen 41

VÄRNA BARNS LEKSTYRKA
Margareta Öhman leg. psykolog, familjeterapeut och
författare. Hon handleder och föreläser för både personal och
föräldrar inom förskola och skola.
Margareta har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma
liv åt den viktiga leken. Värna barns lekstyrka är
Margaretas senaste bok vars innehåll vi får ta del av.
Lekstyrka är ett begrepp som framhåller vikten av att
stärka de förmågor som krävs för att bli och vara
lekande.

Tid: 24 oktober, 18.00 – 20.00
Plats
ABF - HUSET,
Sveavägen 41

Årsmöte VT 2019

Stockholmskretsens årsmöte den 31 januari kl. 19.15 – 20.30
Plats: ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm