Skånekretsen

Skånekretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Skånekretsen 2020

Ordförande 

Ingela Friberg

Ordinarie ledamöter:

Susanne Thulin, vice ordförande

Laila Gustavsson, kassör

Lena Bäckström

Ingmarie Bengtsson

Valberedning

Agneta Jonsson

» Skicka epost

Redaktionsråd till OMEP- nytt

Årsmöte VT20

Tid: onsdagen den 5 februari 2020 kl. 17.00

Plats: Högskolan i Kristianstad, hus 14, sal 225


Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterar Ingmarie Bengtsson sin masteruppsats:
Allt är för barnens bästa-Livsberättelser om det betydelsefulla i möten
Vi bjuder på fika och vill därför ha anmälningar till
susanne.thulin@hkr.se