Skånekretsen

Skånekretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Skånekretsen 2017

Lena Bäckström, Kristianstad, ordförande,

Susanne Thulin, vice ordförande

Laila Gustavsson till kassör,

Agneta Jonsson till sekreterare,

Ingela Friberg

» Skicka epost

Redaktionsråd till OMEP- nytt

Program HT 2018