Skånekretsen

Skånekretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Skånekretsen 2017

Lena Bäckström, Kristianstad, ordförande,

Susanne Thulin, vice ordförande

Laila Gustavsson till kassör,

Agneta Jonsson till sekreterare,

Ingela Friberg

» Skicka epost

Redaktionsråd till OMEP- nytt

Program våren 2018

SKÅNEKRESTEN årsmöte

Tid: Måndag 5 februari kl. 17:30

Plats: Högskolan Kristianstad

Annonsering sker på hemsidan i januari 2018.

16 april 2018 genomförs en fortbildningsdag för personal i förskola och för studenter på förskollärarprogrammet Högskolan Kristianstad, termin 6.

Det är ett samarrangemang mellan OMEP, Teskedsorden och Högskolan Kristianstad då boken Barnens planet kommer att introduceras. Christer Nylander (L) som är vice ordförande i riksdagens utbildnings- utskott är inledningstalare och Susanne Thulin som är ledamot i Svenska OMEP kommer att föreläsa om barnperspektiv och barns perspektiv. Representanter för Rädda barnen och Teskedsorden kommer också att föreläsa, bland annat om Hur vi möter ett barn med traumatiserande erfarenheter efter flykt?