Närhistorik om Svenska OMEP

I samband med Svenska OMEPs årsmöte 2013 hölls den 25 februari en konferens i Göteborg om  

Hållbar utveckling och barn –

i teori och global praktik - en OMEP - konferens

Förskolans betydelse måstel yftas fram i FN:s nya mål: Sustainable Development Goals (SDG) 2015-2030

 Se en film från OMEP:s barn-chapter i USA

Tid: Måndagen den 25 februari kl. 14.00 – 18.00

Plats: Pedagogen, hus B rum BE014, Göteborgs universitet, vid Grönsakstorget

 Program (tryck HÄR för ett program i pdf)

Svenska OMEP arbetar för en hållbar livsstil Ingrid Engdahl, ordförande i Svenska OMEP PPTpresentation

Utbildning för hållbar utveckling - ett måste för framtiden Carl Lindberg, Svenska UNESCO-rådet PPTpresentation

Early Childhood Education in the Post-2015 Agenda Judith Wagner, Vice President, OMEP North America & Caribbean PPTpresentation

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Eva Ärlemalm-Hagsér, doktorand PPTpresentation

Hållbar utveckling i Göteborg Gisele Fuentes, Siv Jirblom, Ingrid Levin-Jusufovic och Anette Hellman

Bästa möjliga start för varje barn Ingrid Pramling Samuelsson, OMEP:s världspresident, UNESCO-professor, GU

Moderator Bibi Karlsson ser till att det ges tillfälle till frågor och diskussion från publik och medias representanter efter varje inlägg

Förfriskningar och smågruppsdiskussioner Konferensen är gratis – VÄLKOMNA!

Arrangörer: Svenska OMEP, Svenska UNESCO-rådet, Göteborgs universitet, Pedagogen.