Kontakt

Svenska OMEP

ordförande Eva Ärlemalm-Hagsér

Post skickas till
Svenska OMEP

c/o Ärlemalm-Hagsér
Sunnanvindsgränd 209

177 71 JÄRFÄLLA

Organisationsnummer

812000-4687

Plusgiro 45 63 41-7

Vill du bli medlem?

Skicka epost till Medlemsansvarig, se rutan på vänster sida på första sidan. 

Internationella OMEP

världsordförande Dr. Eunhye Park, Seoul, Sydkorea

www.worldomep.org