Remisser o skrivelser

Här finns några av Svenska OMEPs remissvar och skrivelser

Remissvar Ny skollag 2010

Remissvar En hållbar lärarutbildning 2009-03

Remissvar Allmän förskola m m 2009-04