Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

 

Styrelsen för Göteborgskretsen 2017

Bibi Karlsson, ordförande, Göteborg

Eva Ahlin, Göteborg 

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Airi Bigsten, Göteborg

Ulla Gustavsson, Göteborg

Annika Rosenqvist, Gråbo

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Emelie Stavholm, Göteborg

Olof Fastén, Göteborg

Anna Backman, Göteborg

Camilla Fågleberg, Göteborg

Skicka mail: bibi.karlsson@comhem.se

Program våren 2018

GÖTEBORGSKRETSEN

OMEP:s GÖTEBORGSKRETS FÖRELÄSNINGAR, VÅREN 2018

Plats: Pedagogen, Kjell Härnqvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25

TISDAG 6 MARS kl 17:30-19:00

Victoria Sandquist, leg. psykolog på Psykologenheten Hisingen

“Hur vi värnar om våra barns integritet - barns sexualitet, kropp och gränser”. Föreläsningen utgår ifrån förskolevardagen, varför det är viktigt att jobba med barns integritet tidigt, vad vi kan jobba med och hur vi kan jobba. Den tar upp bemötande och konkreta verktyg att använda i förskolan.

ONSDAG 11 APRIL kl 17:30-19:00

Ingrid Engdahl, docent på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Med utgångspunkt från sin avhandling “Toddlers as social actors in the Swedish preschool” kommer Ingrid att föreläsa om samspelet mellan de allra minsta barnen i förskolan, deras interaktion och kom- munikation. Kunskap som kan användas både i utbildning av förskollärare och psykologer men även i vardagen på förskolan.

 

Kostnad per föreläsning och person: 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats