Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

 

Styrelsen för Göteborgskretsen 2017

Ordinarie ledamöter:

Bibi Karlsson, ordförande, Göteborg

Eva Ahlin, Göteborg 

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Airi Bigsten, Göteborg

Ulla Gustavsson, Göteborg

Annika Rosenqvist, Gråbo

Suppleanter:

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Emelie Stavholm, Göteborg

Olof Fastén, Göteborg

Anna Backman, Göteborg

Camilla Fogleberg, Göteborg

Revisor:

Elisabeth Doverborg

Skicka mail: bibi.karlsson51@gmail.com

Program HT 2018

TISDAG 18 SEPTEMBER kl 17:30 - 19:00 VEM GÖR VAD I FÖRSKOLAN?

OM UNDERVISNING OCH UTBILDNING I FÖRSKOLAN ENLIGT DEN NYA LÄROPLANEN

Föreläsning med Ingrid Engdahl

Ingrid Engdahl berättar om den nya läroplanen med särskild betoning på undervisnings- begreppet men också om ansvar, befogenheter och ansvarsfördelning. Att prata om utbildning i stället för verksamhet och undervisning i stället för arbete; har det någon praktisk betydelse?

 

Ingrid Engdahl är förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och nyvald Europaordförande för OMEP.

PP från föreläsningen

 

 

TISDAG 6 NOVEMBER kl 17:30 – 19:00 ANKNYTNINGSTEORI I FÖRSKOLAN

Föreläsning med Åsa Björn

Ett tryggt anknutet barn har bättre förutsättningar att ta till sig verksamheten på förskolan, utveckla viktiga förmågor som känsloreglering och ett socialt funktionellt sätt att umgås med andra människor.

Dagens föreläsning kommer att behandla ämnet anknytningsteori ur ett förskoleperspektiv. Teorin kommer att belysas ur perspektiven varför anknytning, hur anknytning och när anknytning. Målet är både att öka kunskapen om vad anknytningsteori är och hur den kan användas av förskolepedagogerna när de hjälper barnen utvecklas till sin fulla potential.

 

Åsa Björn arbetar som psykolog på Psykologenheten Hisingen. Hon har erfarenhet från att arbeta inom förskola samt inom skola och med samtalsstöd till vuxna.

 

VARMT VÄLKOMMEN!

Kostnad per föreläsning och person är 50 kr för medlemmar och 100 kr för ickemedlemmar.

Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.

Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura.

I så fall glöm inte att även ange fakturaadressen.

Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.